اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

شیرم کمه کلافه شدم همه کارم کردم زیاد نمیشه

سمانه :

از کجا میفهمید شیر کافیه

سمانه :

پسرم یه ماهش شده سینه میدوشم نهایت ۱۰ سی سی میشه کلافه ام میخوام شیر خودم، بدم

سمانه با فرهاد تو بغلشو مهراد تو شکمش :

اگه وزن گیری بچت درس و به اندازه باشه ینی شیرت کافیه

نفس ماماني :

من یک جاخوندم گفت بوداب هویچ بخوری خوبه

سمانه با فرهاد تو بغلشو مهراد تو شکمش :

بوداب؟؟؟ینی چی

نفس ماماني :

اون گفته بودگلم

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

رازیانه دم کن بخور

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

با دلستر

سمانه :

رازیانه می خورم دلستر میخورم

سمانه :

وزن کم گرفته

زندگیم(s:o:m)نرگس :

مال منم بچع م اصلا وزن نمیگرفت شیرم خیلژ کم بود رفتم بهداشت تقاضای شیر خشک کردم شیر خشک هم میدم شیر خودمم الان وزن میگیره

 پاسخ دادن