اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام اجیاگلم من تواقدام هستم ازصبحه سمت چپ شکمم دردمیکنه ازچیه میتونه باشه ترشحم دارم

فرناز@:-) :-):- :

فرناز@:-) :-):- :

خونیه

فرناز@:-) :-):- :

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

ن سفیده

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

ن سفیده

فرناز@:-) :-):- :

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

ن سفیده

فرناز@:-) :-):- :

علاقه به نزدیکی زیاد شده

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

اجی گلم سفیده کش دار

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

زیرشکمم دردمیکنه

فرناز@:-) :-):- :

چندم پریودته

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

۱۷روزمه

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

شرمنده اجی دیرجواب میدم نتم ضعیفه

فرناز@:-) :-):- :

شرمنده دشمن ابجی

فرناز@:-) :-):- :

بوداره

فرناز@:-) :-):- :

احساس خستگی میکنی

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

ن اجی بودنداره

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

اره خیلی

فرناز@:-) :-):- :

حالا احساس جنسی بالا داری

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

اره دارم

فرناز@:-) :-):- :

وقت تخمکگذاریته نزدیکی کن خوش باشی

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

اجی دعاکن جواب بگیرم توروخدا

فرناز@:-) :-):- :

چند وقته اقدامی

فرناز@:-) :-):- :

دعاگوتم

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

اجی بااین ماه ۲ماهه

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

نی نی داریدشما

فرناز@:-) :-):- :

نه تلاش کن ابجی

خداجونم دیگ خستم هدیه منوبده??? :

شماچقداقدامید

فرناز@:-) :-):- :

عقد کرده ام ابجی

 پاسخ دادن