اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

اجیادردتخمک گذاری چجوریه

معصومه و پسرش23w :

وا درد نداره

FaTiMaH :

ممکنه زیردلت یهو بگیره و ول کنه

FaTiMaH :

ولی اکثرا ترشح دادن که نشانه ی تخمک گذاری هستش

FaTiMaH :

 پاسخ دادن