اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

تروخدا دوستای من کجایین بیاین کمکم دارم از دلپیچه واسهال میمیرم دیوونه شدم دخترم امروز تکون نخورده نگرانشم

معصومه و پسرش23w :

برو دکتر حتما ازین ویروسا نگرفته باشی

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

اسهال ودلپیچه ممکنه باعث بشه حرکت دخترمو حس نکنم؟؟؟

معصومه و پسرش23w :

اره منم اینجور شده بودم نمیفهمیدم ننیتونستم از دلپیچه تشخیص بدم

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

پنج شنبه جمعه دکترم نمیاد دکتر عمومی هم ریسک نمیکنم چیزی حالیشون نمیشه

96/12/26*£Łɦムℳ* :

برودکتر

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

معصومه جون اجی

چطور خوب شدی؟؟؟؟

96/12/26*£Łɦムℳ* :

یکم عرق نعنابخور

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

اخه بدنم به نعنا حساسیت داره الرژی میگیرم

معصومه و پسرش23w :

رفتم دکتر سرم دار گفت ویروس گرفتی

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

دکتر عمومی رفتی؟؟!

معصومه و پسرش23w :

تو هم برو بیمارستان پیش دکتر زنان شیفت اگه نمیخوای بری عمومی

معصومه و پسرش23w :

96/12/26*£Łɦムℳ* :

اب جوش بانبات بخور چیزی خوردی یایدفعه دلپیچه گرفتی

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

اون دفعه رفتم دکتر شیفت میخواست بی دلیل منو معاینه کنه

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

از دیروز صبح این دلپیچه و اسهال رو دارم

96/12/26*£Łɦムℳ* :

خوب ازدیروز پس چرانرفتی دکتر

معصومه و پسرش23w :

باید بری دکتر اسهال اب بدنتو کم میکنه ازون ورم کیسه اب باید مدام ابش تصفیه شه بیحال میشی

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

گفتم خوب میشم بهم گفتن لبنیات بخور خوردم بازم اثر نکرد

معصومه و پسرش23w :

تا سرم نزنی فایده نداره من سه روز اینجوری بودم دیگه نمیتونستم تکون بخورم

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

زیر دلم تیر میکشه

من بدرک بمیرم فقط بچم چیزیش نشه

به هزار التماس ونذر وصلوات بعد دوسال حامله شدم

معصومه و پسرش23w :

پاشو برو دکتر اگه خیلی به فکرشی انقدر بهونه نیار

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

حرکت نکرد امروز حسش نکردم

دارم از گریه تموم میکنم

معصومه و پسرش23w :

پاشو برو خوووب

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

شوهرم نیستش اخر شب میاد

عشق مامانشون الینا وکیانeli..??.f :

برو دکتر یه سرم بزنن اب بدنت کم بشه برا بچه ضرر داره ها

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

تنها نمیتونم برم دوره بیمارستان تا اینجا

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

زیر شکمم سنگینه ودرد داره

عشق مامانشون الینا وکیانeli..??.f :

چندتا موز میخوردی بلکه خوب بشه

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

موز خوب میکنه؟؟!!!!

فاطمه (35)w :

یه کم کلپوره بخور من یه دفعه اینجوری شدم خوردم خوب شدم

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

کلپوره چیه؟؟!

فاطمه (35)w :

نمیدونم اگه ضررنداشته باشه

عشق مامانشون الینا وکیانeli..??.f :

سماق نداری تو خونه سماقم خوبه برا اسهال

فاطمه (35)w :

نمیدونم اگه ضررنداشته باشه

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

سماق ندارم نه

بهم میگن ماست بخور خیلی خوردم اثر نکرد هیچ

فاطمه (35)w :

کلپوره یه نوع گیاه برای دل درد همه چی خوبع

عشق مامانشون الینا وکیانeli..??.f :

اره موز وسماق خوبه برا اسهال

فاطمه (35)w :

عرقش هم هست

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

برا بارداری ضرر نداره؟؟؟؟

فاطمه (35)w :

سیب نداری خونه رنده کن بزاریه کم باشه بعد بخور

معصومه و پسرش23w :

اگه اثر نکرده هیچی حتما ویروسه منم همه چی خوردم..اخر شب که شوهرت اومد برو دکتر حتما تا سرم نزنی همین وضعه

معصومه و پسرش23w :

ماست با پونه خوبه اگه میخوری..موز و سیبم‌خوبه

نازنین :

خب برو دکتر دیگه الکی اینجا ناله میکنید ب فکر بچت باش

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

زرت اضافی نزن تو

کم ندارم که تونم بیای هرچی دلت بخاد بگی

نازنین :

همون ک زیاد داری میگم برو دکی بعد چیزیتون بشه زارت زارت گریه میکنید و چس ناله‌.انگاری مادکتریم والا خب برید دکی اگه داری میمیری از اسهالو دل درد

فاطمه جونمم دنیا اومد دورش بگردم :

خوشت نیومده نیا تو اتاقایی که توشون چس ناله میکنن

برو تو اتاقای دیگه

 پاسخ دادن