اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

نیلوفر جان نمیتونم تو اتاقت جواب بدم؛بله عزیزم ۸ روزه زایمان کردم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

بسلامتی .مبارکه

نسیم و💓دخترم آوین 💓18 بهمن 96 اومد :

منم امروز 9 روز زایمان کردم

الهه؛مامان پرستار و پسرش آیهان :

ممنون عزیزم

الهه؛مامان پرستار و پسرش آیهان :

مبارکه نسیم جون

نیلوفر 79 دخملش 97 توکل به خدا :

مبااااارکه عزیزم .. چرا پس نگفتی ، تعریف کن زایمانت چجور بود

 پاسخ دادن