اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

درد پری دارم ولی نمــــیاد .از یه هفته جلو پری ی روز درمیون لک قهوه ای دیدم ۲۳باید میشدم نشدم فقط دیشب یه کوچولو خون قرمز دیدم رو دستمال.دیگه نیومد نمیدونم چرا نمیاد پس فقط دردشو دارم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

هی ترشح سفید کش دار میاد ازم اونم زیاد

حدیثـه👪 💕الابذکر الله تطمئن القلوب💕 ❤ امیررضای مامان زمینی شد❤ 17 / 7 / 97 :

حدیثـه👪 💕الابذکر الله تطمئن القلوب💕 ❤ امیررضای مامان زمینی شد❤ 17 / 7 / 97 :

من 22 باید میشدم...فعلا در حال انتظارم....یه ساعت پیش متوجه جوش های رو صورتم شدم که اونارو همیشه قبل پریودی داشتم...احتمالا با این جوشا تا صبح میشم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نه خدانکنه بشی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

منکه امیدی به بارداری ندارم همیشه هم تاخیر داره پریم

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

منم مث تو ازپریودم گذشت 2،3بارلک قرمز دیدم بعد دیگه نشدم بعدش رفتم آز دادم بارداربودم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نمیدونم .منکه اینقد جواب منفی گرفتم میگم بازم برم منفی میشه

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

نزدیکی داشتی لک دیدی؟؟؟

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اره هم نزدیکی داشتم هم اینکه خیلی کار کردم

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

باورکن نرگس بارداری

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

منم نزدیکی داشتم ازم لک میومد بعدش فک کردم دارم پریودمیشم بعدش نشدم رفتم آز گفت مثبته

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

امروزم صبح درد پری نداشتم باز از صبح تاهمین الان ی ریز درحال کارکردن بودم بازم درد پریم شروع شده ۳ساعته

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

بعد چند روز از تاخیر رفتی آز دادی؟

شیوا(د)و فندق کوچولوش :

سلام خواهران خلم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

شبنم اصلا دوس ندارم برم آز میترسم بازم منفی بشه شنبه میرم بی بی میخرم میزنم اگه مثبت شد میرم آز البته اگه تاشنبه نشدم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

خلم؟؟خخخخخخ سلام

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

منم دردشو داشتم حتی فک میکردم الانه ک بشم من فک کنم10روزی شد

شیوا(د)و فندق کوچولوش :

خوبین

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

بی بی چک باید10روز یایک هفته ازپریودی بگذره بعد دقیق نشون میده

شیوا(د)و فندق کوچولوش :

من کامل پری شدم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اره منم میگم شدم بعد میرم دستمال میشکم میبینم ترشح سفیده

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

آز نرو وایسا چند روزم بگذره بعد بی بی چک بزن انشاالله ک مثبته

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نه نگوووو شیوا.اه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

باشه فعلا نمیرم .توکل به خدا

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

فقط کمردرد دارم خیلی

شیوا(د)و فندق کوچولوش :

فدای سرم دیگه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

خداکنه اگه بودم باز سقط نشه

شیوا(د)و فندق کوچولوش :

تست بزن فردا

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

چی بگم .بازم توکل به خدا

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

منم کمردداشتم دل درد دقیق مث پریودی بود لک دیدم اما نشدم ک نشدم آخرم آز دادم نی نی داشتم

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

مگه سابقه ی سقط داشتی؟؟؟

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

تست ندارم .نمیخوام بگم به شوهرم شنبه خودم میرم میخرم

حدیثـه👪 💕الابذکر الله تطمئن القلوب💕 ❤ امیررضای مامان زمینی شد❤ 17 / 7 / 97 :

سلام شیوا ...واقعا...یعنی الان خون میره یا لک دیدی

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

چند هفته بودی سقط کردی؟؟

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اره .اونم ۴تا

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

از ۵تا ۸هفته سقط میکنم

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

اره نگو فعلا ب شوهرت رفتی بخری ام چند تابگیر همیشه داشته باشی

حدیثـه👪 💕الابذکر الله تطمئن القلوب💕 ❤ امیررضای مامان زمینی شد❤ 17 / 7 / 97 :

شبنم تو چندمین روز بی بی چک زدی نشون داد

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

چرا مشکل ات چیه؟؟؟؟

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اره حتما

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نمیدونم خودمم دکترا سردر نیاوردن

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

والا دقیق یادم نیست حدیثه بخدا 7روزاینا بود فک کنم

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

انشاالله اینسری برات میمونه نگران نشو

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

ان شاءالله .خدااز دهنت بشنوه

شیوا(د)و فندق کوچولوش :

نه خون شدید

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

میرفتی پیش متخصص مگه میشه 4تاسقط کنی نتونن تشخیص بدن

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اوووو پیش ۴تا متخصص رفتم هرکی یه ازمایش مینویسه برام بعد میگه مشکلی نداری

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

غلظت خون ندارم ولی برا بارداری اخرم داروی ضد انعقاد دادن گفتن شاید بمونه اونم نموند دیکه موندن از چیه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

فقط بایه معجزه من میتونم بچه بیارم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اینم بگم یه پسر دارم بعد اون مشکلاتم شروع شد

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

یعنی بچه ی دومته؟؟؟

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اره منتظر بچه دومم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

۵بار باردار شدم یکیش موند ۴تا هم سقط کردم

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

اوووووه اشکال نداره حالا یکی داره اینم هرچی خداصلاح بدونه یکی خداروشکر داری

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

پسرت چندمی بودموند؟؟؟

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اره شکر خدا یکی دارم ولی خب یکی کمه حتما دومی نیاز دارم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

بارداری دومم پسرمه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

زیر شکمم تیر میکشه یه دفه سمت راست ی دفه چپ

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

الان سمت راستم همش تیر میکشه

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

فک کنم میگن تخمدونه اونجوری تیرمیکشه بازم دقیق نمیدونم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اره تخمدانامه میدونم

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

انشاالله نی نی داری حتمن

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

راستی از15اسفند تاالان من الان11هفته ام یا10هفته

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

ببخشید15آذر

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

۱۰هفتت تموم شده رفتی تو ۱۱هفته

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

توکل به خدا

شبنم(مامان آرام خانم) 97/6/18دخملم زمینی شد :

10هفته و1روزمه حساب کردم ممنون گلم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

خواهش عزیزم

nasrin.D :

بچه ها چندروزه نوک سینه ام درد میکنه

الهی و ربی من لی غیرک ?مریم? :

سلام بچه ها منم کامل پری شدم متاسفانه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

متاسفم

الهی و ربی من لی غیرک ?مریم? :

توکل بخدا

 پاسخ دادن