اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام باردارم صورتم داره لک میاره چی استفاده کنم

دخملی مامان32ⓦ :

کسی میس

دخملی مامان32ⓦ :

🎸🚬🎧🎤🏃‍♂️🏃‍♂️ م_ا ل__ک ___^^^ :

شیر خشک بخور 😂😂

 پاسخ دادن