اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچهاکمردردگرفتم

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

دل دردم داری

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

اگه شدیده برو دکتر

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

شاید وقتش باشه

خدایاهرچی خودت صلاح میدونی :

نه دل دردندارم فک میکنم خیلی میشینم دردمیکنه

خدایاهرچی خودت صلاح میدونی :

البته ازصبح بشین پاشو قرکمروخاکشیروتخم شویدواسع شروع دردام خوردم

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

اگه دل دردم گرفتی پیچید درد تو دل وکمرت برو دکتر

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

آبجی چرا این کارا رو میکنید بزارید وقتش شه خودش میاد

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

دخترم ده ماهه بدنیا اومد به دنیا اومد

❤نرگس❤مامان یه گل پسر☺ویه دخترتوراهی❤خدایا شکرت31ⓦ :

منم موقع زایمان فقط کمردرد داشتم اصلا دل درد نداشتم

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

یازده روز از ده ماهم بردم

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

شدید شد برو دکتر

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

سپیده علایمت چی بود باردارشدی اولاش

خدایاهرچی خودت صلاح میدونی :

علایم نداشتم چون اقدام بودم همش تست میدادم تاموفق شدم

خدایاهرچی خودت صلاح میدونی :

فعلاکه کمرم دردمیکنه بجه هم خیلی سفت میکنه خودشو

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

نه حالت تهوع دل درد کمر درد

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

باردارشدی سه ماه اول چه علائمی داشتی

خدایاهرچی خودت صلاح میدونی :

من فقط بیشترصعف میکردم

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

منم هیچی نمیخورم از همه چی بدم میاد

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

دل درد کمر درد تهوع کم کاری تیروئید ولی سر دخترم این علایمو نداشتم پاهام همش یخه

خدایاهرچی خودت صلاح میدونی :

من تهوع نداشتم

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

من تهوع گفت بخاطر تیروییده

سپید..پسرم شنبه میاد :

سپیده جان خدایی نکرده بلایی سر خودت و بچه میاریا با این کارا. اینهمه تحمل کردی یه هفته ام روش انقد خودتو اون طفلیو اذیت نکن

 پاسخ دادن