اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

باسلام من موهام خیلی شدیدمیریزه

بصورت ارثی موهام زودسفیدشدبخاطرهمین مجبورم ازرنگ مواستفاده کنم

 پاسخ دادن