اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

موهام به دلیل حنا زدن قرمز شده و رنک زدم باز هم تار های قرمز داره میخوام قرمزی نداشته باشه ...چه رنگی بزنم؟

با قهوه هم نرفت

faeze :

راه حلش دکلره ست. ولی من پیشنهاد میکنم قرمزی حنارو تحمل کن ولی دکلره نکن. قرمزیش تا یک ماه دیگه میره

 پاسخ دادن