اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خانما کسی بیرون ازبیمارستان بادفترچه نیروهای مسلح سونوآنومالی انجام داده؟هزینش چقدشده؟

ملیسا?نفس مامانشه? :

ن نمیدونم

?RAZIYE? 97/2/24 jigaram oomad :

اگه دفترچت نیروی مسلحه و تهرانی برو بیمارستان جماران منطقه یک ۱۸ تومان میشه تلفنی هم وقت میده

?RAZIYE? 97/2/24 jigaram oomad :

بیرون آزاده من پرسیدم ۲۲۰ تومان

?RAZIYE? 97/2/24 jigaram oomad :

من خودم رفتم جماران دکترش خوبه دستگاهشم عالیه همه چیزم نشونت میده

سمانه با فرهاد تو بغلشو مهراد تو شکمش :

مال من 180 تونن شد با دفترچه

Zohre :

مال من ۱۰۰خورده ای شد بیرون

Zohre :

دفترچمم همینه

 پاسخ دادن