اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

برای یوبست نوزدا چهل روزه چیکار کنم ??

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۶ⓜ۲۷® :

یک کوچولو خاکشیر به آب بزن بهش بده

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۶ⓜ۲۷® :

یا با گوش پاک کن روغن زیتون بزن یک کوچولو بکن به مقعدش

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۶ⓜ۲۷® :

یا دکتر میگفت انجیر خیس کنید از آبش که در اومد شب بدید نوزاد بخوره فردا دفع میکنه

عســلم مـامـان الیـــنا جونم ۳۶۵®۱۶ⓜ۲۷® :

یا میترسی ببرش دکتر بهش شیاف بده

سمانه با فرهاد تو بغلشو مهراد تو شکمش :

من پسرم 5 روز بود دستشویی نکرده بود فقط زور میداد...امروز شیاف گلیسیرین شماره 1 گرفتم خوب شد

مانیا خانم ? شوهرش آقا حسن ? دختر گلشون مانلی? ? 30هفته ? :

بچه ها ی سوال

مریم :

سلام خیلی ممنون

 پاسخ دادن