اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

کمممممک آجیا

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

🎶ملودی و دختر نازش🧚🏻‍♀️13 ماهه😍 :

مالائیکا :

مالائیکا :

چی شده عزیزم

المیرا۳۸w :

اون اتاقم

المیرا۳۸w :

میشه بیاین

 پاسخ دادن