اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

اجیاکمکم کنیدسرماخورده شدم شدید چی بخورم که خوب بشم هم برای بچم بدنباشه اخه یه ماهشه وشیرخودمومیدم بهش

فاطمه. :

شیرت که مهمه نیست از شیر منتقل نمیشه من تازه برا سرماخوردگی دکتر بودم

فاطمه. :

فقط تو هر بار شیردهی گفت دستاتو بشور ماسکم حتما بزن چون از تنفس منتقل میشه

فاطمه. :

هیچ دارویی هم به من گفت نمیتونی بخوری جز اگه بدن درد شدید داشتی استامینوفن ساده

فاطمه. :

شلغم ببر عسل بریز توش اب بندازه بخور.بخور بده

فاطمه. :

یا هم برو دکتر ببین دارو به تو میده.من سرماخوردگیم شدید نبود

🌹سمانه🌹 مامانه ترلان🐣🐤 🌷زندگیم فدای خنده هات دخترم😍 :

من فقط گلوم دردمیکنه وابریزش دارم

 پاسخ دادن