اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام آجیا رفتم معاینه امروز مطب دکتر ک ببینم رحمم باز شده یا نه هفته ی پیش بیمارستان گف ۲ سانت بازشده الان دکتر گفت ۱ سانت?? میگم یه سوال امروز ک معاینه شدم باید غ س ل کنم؟

5روز دیگه مونده تادیدنت pri38ŵ?? :

نه چرا غسل کنی

باران مامان اومد :

اخه دستشو کرد داخل بدنم

«»سونیا «» :

عزیزم دستش کرد

«»سونیا «» :

شوهرت اگه اونجاش کنه داخل ولی ابش نیاد توهم ارضاع نشی غسل نداره

مامان :

نازیلا جون اگه تا ختنه گاه داخل بره چ ارضا بشید چ نشید غسل داره مرجع تقلیدت کیه ک همچین فتوایی داده خواهر

مامان :

باران جون غسل نداره عزیزم

باران مامان اومد :

مرسی عزیزای دلم??

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

چیزمردازقسمت ختنه بیشتربره داخل غسل واجبه

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

چندهفته ای بارانم

باران مامان اومد :

۳۸ هفته و ۴ روز

 پاسخ دادن