اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بچه ها امروز بچم تکون نخورده ازصب هرچی میخورم وپهلوچپ میخام انگارن انگار??

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

طبیعیه نترس

یلداخانم مامان۱۳۹۷/۲/۱۳اومدبغلم? :

المیرا۳۸w :

هروز خیلی تکون میخورد اخه

معصومه ..مامان یاسین 🐒🐄🐏🐑🐀🐍🐞 :

عزیزم تکوناش تو این هفته ها ملاک نیست چون مدام موقعیتش عوض میشه ممکنه پشتشو کرده باشه بهت واسه همین نفهمی

«»سونیا «» :

فدات طبیعی چون اویل تکونش است

معصومه ..مامان یاسین 🐒🐄🐏🐑🐀🐍🐞 :

از هفته ۲۸ به بعد که وزنشم به ۱کیلو خورده ای برسه اون موقع هرجور باشه میفهمی دیگه مهم میشه

«»سونیا «» :

المیرا منم روزی چندبار تکون میخوره بعضی وقتا تکون نمیخوره تا اخر شب

المیرا۳۸w :

خدا کنه چیزیش نشه

«»سونیا «» :

چیزی نیست نترس نی نی دختره یا پسر

المیرا۳۸w :

دفه قبل ک حامله بودم تو شکمم مرد واسه همین ازترس مردم، استرس دارم دعام کنین توروخدا

المیرا۳۸w :

نازیلاجون سونو ک رفتم پاعاشو بسته بود دیده نشد حالاهفته بعد نوبت دارم

المیرا۳۸w :

tahere&saeid?آیهانم تموم دنیام شده??? :

مال منم تکون نخورده???

tahere&saeid?آیهانم تموم دنیام شده??? :

اوندفعه چند هفته بودی

المیرا۳۸w :

انشالله تکون میخوره طاهره جون

المیرا۳۸w :

اوندفه ۲۷ هفت?

المیرا۳۸w :

tahere&saeid?آیهانم تموم دنیام شده??? :

وای عزیزم چرا مرد?

المیرا۳۸w :

نمی دونم ،سالم بود یهو اینجوری شد تو بیمارستان پرسیدم دکتره گف معلوم نیس جواب آزمایشات ک مشکلی نداشت

tahere&saeid?آیهانم تموم دنیام شده??? :

ایوااای??

ایشاالله این یکی سالم بیاد بغلت عزیزدلم

نترس فداتشم

المیرا۳۸w :

قربونت عزیزم انشالله نی نیا هممون سالم بیان

?RAZIYE? 97/2/24 jigaram oomad :

انشالله که چیزی نیست

اگه خیلی نگرانی برو صدا قلبشو گوش بده

ولی بد به دلت راه نده تو این هفته ها امکان داره یکی دو روزم متوجه حرکتاش نشی

المیرا۳۸w :

خدااززبونت بشنوه فداتشم

 پاسخ دادن