اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

آجیا کمکککککک

💖نادیا💖مامان حسام💝 :

yasamin :

باران مامان اومد :

من همونم ک الان اتاق زدم رفتم معاینه باز نشدم

«»سونیا «» :

جانم خیره

«»سونیا «» :

🌹عشق یعنی وجود تو توزندگیم🌹 👪L💞VE👪 :

باران مامان اومد :

الان حموم بودم داشتم بدنمو میزدم یه لکه خون کوچیک ازم رفت

«»سونیا «» :

ببین اب ازت میاد یا نه

باران مامان اومد :

اومدم بیرون چند دقه بعد دوباره خودمو پاک کردم دوباره دستمال یکم لکی شد

باران مامان اومد :

پایین بدنم یکم لیز بود

باران مامان اومد :

توروخدا کمکم کنین میترسم

«»سونیا «» :

ببین دستمال بزار ببین خیس میشه

«»سونیا «» :

شاید کیسه ابت سوراخ یا پاره شد

باران مامان اومد :

باران مامان اومد :

اخه امروز گفتن باز نشدم پس چرا اینجوری شد

«*دخملم*» ۳۸W :

معاینه که میشی بعدش لک میبینی نگران نباش

«*دخملم*» ۳۸W :

معاینه شدی عزیزم لک دیدی اکه دیدی ادامه دارشد نکران شپ

باران مامان اومد :

توکل بخدا دعا کنید زودتر زایمان کنم

مامان :

باران خوش بحالت دعا کن منم زودتر زایمان کنم ابجی

باران مامان اومد :

انشالله که به حق ۵ تن هممون زودو راحت و سلامت زایمان کنیم

باران مامان اومد :

من که فعلا لک دیدم

مامان :

سلام باران جون چی شد زایمان نکردی

باران مامان اومد :

سلام عزیزم دارم میرم بیمارستان دعا کنید

 پاسخ دادن