اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام بچه ها من امروزعصر غذا از بیرون گرفتم روش رنگ غذا بود بیشترشو برداشتم ولی نتونستم همشو بردارم و خوردم مشکلی نداره؟اگه سقط بشه همون موقع به خون ریزی میفتم؟

👫(حدیث )خدایامواظب نی نیم باش👫12W :

اشکال نداره درحد کم باشه

🌷y🌷e🌷g🌷a🌷n🌷e🌷h🌷 💖خدایاشکرت 💖منتظرم💖 :

اشکال نداره هیچی نمیشه که اگه زعفرون خالی بخوری ضرر داره یکم تو غذا مشکلی نیس

فاطمه21₩ :

چیزی نمیشه نترس گلم

امیرحسین مامانی31w :

نمیشه عزیزم‌نگران‌نباس

نازی بارداریم پوچ بود :

مرسی خانما😘

نازی بارداریم پوچ بود :

مرسی خانما😘

👸زهـرا⚘ُِِْْگـلـی🌿🌹 ّْْْ 💖الحمدالله💝 :

غذا بیرونی پست بچه تیر یا سبزه میاره بهتره نخوری خودت درست کنی

👸زهـرا⚘ُِِْْگـلـی🌿🌹 ّْْْ 💖الحمدالله💝 :

زعفران هم خام ضرر داره نه پخته من باردتر شم ویارم شل زرده پر رنگ

نازی بارداریم پوچ بود :

امروز تا ساعت سه تو بیمارستان بودم ضعف کرده بودم

 پاسخ دادن