اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خانماکیاجفتشون خلفیه میشه بیاید؟

سفید برفی پسرم۱۷ اردیبعشق :

tahere&saeid?آیهانم تموم دنیام شده??? :

دیارجوونم :

میشه توضیح بدی چه جوریه؟

انیسا عشق مامان الهه ناز :

سفید برفی پسرم۱۷ اردیبعشق :

از روبرو ک به شکم نگاه کنی اول بچس بعد جفت

خلفی ینی جفت پشت بچس

سفید برفی پسرم۱۷ اردیبعشق :

حرکت بچه رو زود میفهمی تو خلفی

انیسا عشق مامان الهه ناز :

حرکات بچتو سمیه جون از کی حس کردی ؟

دیارجوونم :

الان من 14هفتم ولی هیچی حس نمیکنم

دیارجوونم :

بعدبه زایمانم ربط داره؟

سفید برفی پسرم۱۷ اردیبعشق :

الان زوده که

سفید برفی پسرم۱۷ اردیبعشق :

من از ۱۸هفته حس کردم

سفید برفی پسرم۱۷ اردیبعشق :

نه ربطی به زایمان نداره

دیارجوونم :

یعنی حتی مثله نبضم حس نمیکنم

دیارجوونم :

سفید برفی پسرم۱۷ اردیبعشق :

منم مث نبض حس نکردم یدفه لگد زد?

tahere&saeid?آیهانم تموم دنیام شده??? :

زوده انا منم از ۱۷فهمیدم عجله نکن گلم

دیارجوونم :

وای چه جالب

دیارجوونم :

سمیه بچت دختره یاپسره

انیسا عشق مامان الهه ناز :

منم هیچی حس نمیکنم ۱۴ هفتم

سفید برفی پسرم۱۷ اردیبعشق :

پسره

الان که وزنش رفته بالا یه لگدایی میزنه ک خواب از چشام میپره

دیارجوونم :

اخه میگن الان بایدمثله نبض حس کنی

سفید برفی پسرم۱۷ اردیبعشق :

خب هرکس یجوره بدن با بدن فرق داره

دیارجوونم :

اره راست میگی

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

شنیدم خلفیا بچه هاشون بیشترپسرن قدامیا دختر

معصومه ..مامان یاسین 🐒🐄🐏🐑🐀🐍🐞 :

من از ۱۶ ۱۷ هفته بود حس کردم حالا زوده

معصومه ..مامان یاسین 🐒🐄🐏🐑🐀🐍🐞 :

من نبض نفهمیدم فقط وقتایی که به پهلو میخابیدم قلقلکم میداد الان که وزنش بیشتر شده بترم شده جوری که بیدارم میکنه از خواب

سفید برفی پسرم۱۷ اردیبعشق :

ربطی به جنسیت نداره جفت

موقعیت جفت تغییر میکنه

برا من اول قدامی بود تو سونوی قلب

بعدش خلفی شد

 پاسخ دادن