اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خانما کیا تا حالا شربت زرشک درست کردن؟ 😊🍷 میشه بگین چجور درست کردین؟؟

🌸🌹کوثر 21 ساله :

نخوریا زایمان میکنی

مـامـان آرمیـا 💚 ۳۶w 💚 :

نه کوثر خانم

واسه خودم نیست

کمی تنها کمی خسته کمی از یاد ها رفته خدا هم ترکمان کرده خدا دیگر کجا رفته؟؟؟ 😍 نازگل*شکسته* :

آبجی آب زرشک یا شربت؟

مـامـان آرمیـا 💚 ۳۶w 💚 :

نمیدونم نازگل

مگه فرقی داره؟

زرشک سیاه گرفتم ک باهاش شربت درست کنم

مـامـان آرمیـا 💚 ۳۶w 💚 :

برای کبد چرب دیدم خیلی خوبه

🌸🌹کوثر 21 ساله :

ترسیدم فک کردم خودت میخوری

حدی👦21فروردین اومد :

زرسک رو پاک کن بزار24ساعت توآب بخیسع

🌸🌹کوثر 21 ساله :

خوبه ولی انزیم هارومیبره بالا

حدی👦21فروردین اومد :

بعد از24ساعت بریز تومخلوط کن

حدی👦21فروردین اومد :

باهمون آبی که توشه

کمی تنها کمی خسته کمی از یاد ها رفته خدا هم ترکمان کرده خدا دیگر کجا رفته؟؟؟ 😍 نازگل*شکسته* :

آبجی شربت شیرینه دیگه شربت زرشک ولی آب زرشک ترش و ملسه دستورشونم با هم فرق دارن فدات شم

حدی👦21فروردین اومد :

بعد بزار یه جوش کوچیک بخوره.فقط یه جوش

حدی👦21فروردین اومد :

بعد صافش کن بایه تور

حدی👦21فروردین اومد :

برای نگهداری بریزش توشیشه.بزار یخچال

حدی👦21فروردین اومد :

تا دوهفته قابل نگهداری تویخچاله

مـامـان آرمیـا 💚 ۳۶w 💚 :

ممنون حدی خانم

مـامـان آرمیـا 💚 ۳۶w 💚 :

آره نازگل با آب زرشک بودم 😊😉

کمی تنها کمی خسته کمی از یاد ها رفته خدا هم ترکمان کرده خدا دیگر کجا رفته؟؟؟ 😍 نازگل*شکسته* :

ابجیمون دستورش رو گفت فدات شم نوش جون 😚

مامان امیررضام ،آرامم14 بهمن بدنیا اومد :

ببخشید زرشک تازه گرفتین یه همین بسته بندیای خشک هم میشه

مامان امیررضام ،آرامم14 بهمن بدنیا اومد :

اگه میشه جواب بدین مطمعنین برا کبد چرب خوبه من دامادمون کبدش چربه پاهاش همش زخم میشه خواستم بدونم براش درست کنم

مـامـان آرمیـا 💚 ۳۶w 💚 :

آره مامان امیر رضا

از اینترنت دیدم خیلی خوبه

خود زرشک هم سعی کنه مرتب بخوره خیلی واسش خوبه

مامان امیررضام ،آرامم14 بهمن بدنیا اومد :

با زرشک خشک درست میکنید

مـامـان آرمیـا 💚 ۳۶w 💚 :

آره زرشک خشک خریدم

زرشک سیاه باید بخری

مـامـان آرمیـا 💚 ۳۶w 💚 :

ببخشید دومادتون دیگه چ علائمایی داره؟

مامان امیررضام ،آرامم14 بهمن بدنیا اومد :

یعنی اینا که رنگشون قرمزه نمیشه

مـامـان آرمیـا 💚 ۳۶w 💚 :

از جایی ک خریدم این قرمزا رو هم پرسیدم گفت زرشک سیاه مخصوص کبد هست

مامان امیررضام ،آرامم14 بهمن بدنیا اومد :

پاهاش زخم میشه و میخاره زیاد علاقه به اب سرد تگری داره تا چیز چرب میخوره انگار گر میگیره

مامان امیررضام ،آرامم14 بهمن بدنیا اومد :

باشه عزیزم ممنون حتما براش درست میکنم بعد باید شربتش بزنه بخورش؟

مـامـان آرمیـا 💚 ۳۶w 💚 :

آها ببخشید شوره سر هم داره؟یا خیلی بدنش گرم باشه؟کف سرش چرب باشه؟

مـامـان آرمیـا 💚 ۳۶w 💚 :

آره هم میشه خالی خورد هم شربت باهاش درست کرد

مامان امیررضام ،آرامم14 بهمن بدنیا اومد :

شوره ندیدم ولی میدونم گرمایی هست

مامان امیررضام ،آرامم14 بهمن بدنیا اومد :

ممنون عزیزم

مـامـان آرمیـا 💚 ۳۶w 💚 :

خواهش میکنم

ان شالله که ب زودی حال دومادتون خوب بشه

مامان امیررضام ،آرامم14 بهمن بدنیا اومد :

مرسی عزیزم

 پاسخ دادن