اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام کسی هست

🌷y🌷e🌷g🌷a🌷n🌷e🌷h🌷 🌹خدایاشکرت🌹منتظرم👪 :

سلام بله

mozhi :

منو خداجون خخخ همه جاوهسیم

🌷y🌷e🌷g🌷a🌷n🌷e🌷h🌷 🌹خدایاشکرت🌹منتظرم👪 :

😂😂😂😂آره مژی

mozhi :

بیکاریم دیگ خخخ

mozhi :

والا دیگ‌ماهم نباشیم ک هیجکس نیس

پریا :

سلام دوستان برای اجابت دعا کدوم سوره رو بخونم

🌷y🌷e🌷g🌷a🌷n🌷e🌷h🌷 🌹خدایاشکرت🌹منتظرم👪 :

اره دیگه پلاسیم خخخ

🌷y🌷e🌷g🌷a🌷n🌷e🌷h🌷 🌹خدایاشکرت🌹منتظرم👪 :

دعای معراج عالیه

🌷y🌷e🌷g🌷a🌷n🌷e🌷h🌷 🌹خدایاشکرت🌹منتظرم👪 :

دعای معراج واسه همه چی خوبه همه چییییی

 پاسخ دادن