اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها شما هم حرکت بچه اتون یه روز کم یه روز زیاده چه حوریه تو هفته 30

معصومه ..مامان یاسین 🐒🐄🐏🐑🐀🐍🐞 :

اره من دیروز شکمم درد میکرد دیگه اخر شب از بس تکون خورد عضله هاش خسته شده بود شکمم..امروز فقط مثل کرم میلوله

 پاسخ دادن