اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خیلی ناراحتم که پایتخت تموم شد خیلی قشنگ بود 😞😞کاش دوباره بسازن قسمت بعدیشو

❤نرگس❤مامان یه گل پسر😃ومنتظر نی نی دوم😔 :

اون پیرمرده هم نباید میمرد😞😞

😏النا😒دیگه منتظری روز خوب نیس :

اصلا خوب نیس😕😞

❤نرگس❤مامان یه گل پسر😃ومنتظر نی نی دوم😔 :

دورهمی تموم،پایتخت تموم اعصابم خرد شد😞

❤نرگس❤مامان یه گل پسر😃ومنتظر نی نی دوم😔 :

بله خیلی خوب بود

😏النا😒دیگه منتظری روز خوب نیس :

خوب نیس😕😞

❤نرگس❤مامان یه گل پسر😃ومنتظر نی نی دوم😔 :

کاش هیچ وقت تموم نمیشد خیلی ناراحت شدم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر😃ومنتظر نی نی دوم😔 :

هست😛😛

😍ترنم((6w))😍 :

😍ترنم((6w))😍 :

آره فیلم قشنگی بود

😍ترنم((6w))😍 :

ولی اعصاب خورد کن شد

fatemeh :

خیلی قشنگ و هیجانی بود من که دوست داشتم خیلی

 پاسخ دادن