اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خیلی ناراحتم که پایتخت تموم شد خیلی قشنگ بود ??کاش دوباره بسازن قسمت بعدیشو

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?معجزه رو دیدم من،شکررررت خدا.نی نیم دخمله26ⓦ :

اون پیرمرده هم نباید میمرد??

النا(^_^) دخی بلاヅ :

اصلا خوب نیس??

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?معجزه رو دیدم من،شکررررت خدا.نی نیم دخمله26ⓦ :

دورهمی تموم،پایتخت تموم اعصابم خرد شد?

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?معجزه رو دیدم من،شکررررت خدا.نی نیم دخمله26ⓦ :

بله خیلی خوب بود

النا(^_^) دخی بلاヅ :

خوب نیس??

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?معجزه رو دیدم من،شکررررت خدا.نی نیم دخمله26ⓦ :

کاش هیچ وقت تموم نمیشد خیلی ناراحت شدم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?معجزه رو دیدم من،شکررررت خدا.نی نیم دخمله26ⓦ :

ترنم((27W)) :

ترنم((27W)) :

آره فیلم قشنگی بود

ترنم((27W)) :

ولی اعصاب خورد کن شد

fatemeh :

خیلی قشنگ و هیجانی بود من که دوست داشتم خیلی

 پاسخ دادن