اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خیلی ناراحتم که پایتخت تموم شد خیلی قشنگ بود ??کاش دوباره بسازن قسمت بعدیشو

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اون پیرمرده هم نباید میمرد??

النا👧💇 :

اصلا خوب نیس??

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

دورهمی تموم،پایتخت تموم اعصابم خرد شد?

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

بله خیلی خوب بود

النا👧💇 :

خوب نیس??

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

کاش هیچ وقت تموم نمیشد خیلی ناراحت شدم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

💕ترنم((37W))👪 :

💕ترنم((37W))👪 :

آره فیلم قشنگی بود

💕ترنم((37W))👪 :

ولی اعصاب خورد کن شد

fatemeh :

خیلی قشنگ و هیجانی بود من که دوست داشتم خیلی

 پاسخ دادن