اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خیلی ناراحتم که پایتخت تموم شد خیلی قشنگ بود ??کاش دوباره بسازن قسمت بعدیشو

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

اون پیرمرده هم نباید میمرد??

النا??خدای جذابیت??? :

اصلا خوب نیس??

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

دورهمی تموم،پایتخت تموم اعصابم خرد شد?

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

بله خیلی خوب بود

النا??خدای جذابیت??? :

خوب نیس??

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

کاش هیچ وقت تموم نمیشد خیلی ناراحت شدم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر?ومنتظر نی نی دوم?خدایامنتظرمعجزتم? :

😍ترنم((15W))😍 :

😍ترنم((15W))😍 :

آره فیلم قشنگی بود

😍ترنم((15W))😍 :

ولی اعصاب خورد کن شد

fatemeh :

خیلی قشنگ و هیجانی بود من که دوست داشتم خیلی

 پاسخ دادن