اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها به نظرتون بچه ی من چیه

ني ني تو راهي :

خوب علایمت چیه اولین بچت هس یا بچه داری

ني ني تو راهي :

15 هفته که مشخصه

ني ني تو راهي :

سونو نرفتی

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

یه دختر دارم سر دخترم خوب بودم هیچ علایمی نداشتم

ني ني تو راهي :

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

14 هفته رفتم معلوم نبود گفت شاید دختر باشه ولی روش حساب نکن

ني ني تو راهي :

اولین سونو ضربان قلبش چنده؟

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

اما غربالگری اول گفت احتمال 60 درصد پسره

ني ني تو راهي :

14 هفته و مشخص نبود چرا؟

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

ني ني تو راهي :

160 چند هفته بودی

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

استرسم زیاده

ني ني تو راهي :

چرا هرچی باشه شکر خدا

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

دعا کن آجی پسر شه اگه شوهرم سالم بود فرقی برام نداشت

ني ني تو راهي :

مهم سلامتیش

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

دو ماهگی

ني ني تو راهي :

انشاالله هرچی دلت بخواد پس شوهرت مشکلش چیه

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

سلام حدیث خوبی

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

ممنون احساسش نمیکنم اصلا

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

ام اس داره

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

سلام آجی

ني ني تو راهي :

حدیث کی دوباره میری سونو؟؟

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

مگه بهت نگفت احتمال پسرپ چطور الان میگه احتمال دختر هردوسنورویه جادادی

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

دخترمو دوماهگی احساس کردم ولی اینو اصلا

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

نه یکی کرمانشاه یکی ساوه

ني ني تو راهي :

منم دختر دارم الان باردارم

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

من چن د روزدیگه میرم سنوببینم این بارچی میگه

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

غربالگری گفت جفت قدامیه این جدیده گفت خلفی

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

اونی که معروفه ومعتبرتره قبوله

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

چهار ماه و پر کنم میرم

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

بخدا خیلی بهم ریختم

ني ني تو راهي :

منم خیییلی بدویار بودم رو دخترم ولی این نه البته واسم مهم نیس هرچی باشه مهم سلامتی فق از ضربان قلب و تشخیص جنسیت میخام ببینم چقد صحت داره

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

منکه سیزده هفته احتمال دخترداد ولی همه میگن قیافت میادپسرباشه نی نی

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

نمیدونم ولی دکترم گفت ضربان قلب دروغه

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

ان شالله

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

فامیلون 161پسره

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

حالاشما خوبه بچه دومه منکه سومی هم گفتن احتمال دختر مهم سلامتیه همه چی حکمتی داره

ني ني تو راهي :

نمیدونم اره بیشترا میگن الکیه ولی من چندتایی دیدم خودم هم 158 بود دختر الان این 138 میخام ببینم باز دختره یانه

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

جاریم پسره یه پسرم داره خواهر شوهرم پسره یه پسرم داره فردا ببین دختر شه چقد حرف بشنوم

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

توکلت بخدا باشه منکه میگم ان شالله پسره نی نی ت.باردوم چندهفته بودی

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

انشالله خدا صدامونو بشنوه دلمونو شاد کنه

ني ني تو راهي :

انشاالله پسر

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

ممنون آجی

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

3ماه و10روز رفتم معلوم نبود

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

حدیث منم جاری بزرگم دوقلودوتا پسره.جاری دومم هم هربارکه باردارمیشم اونم بعدیه ماه باردارمیشه الانم باردوم گفتنش پسره الانم شدن دوتا ولی چکارکنم دست خداس منم زخم زبون میشنوم یه بارنشده برم سنو خوشحال بیام بیرون

ني ني تو راهي :

به حرف اینو و اون نگا نکن نگات به بچه باشه ببین پسراشون بزرگ میشن چجور میشن دخترت چجور میشه از نظر اخلاق و...

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

وای بخدا شب وروز استرس دارم

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

منکه سیزده هفته وپنج روزرفتم یعنی چندماهم بود

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

آخه 3تا فرشته ها هم شوهرش ام اس داره

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

تقریبا با من یکی بوده

مامان امیررضام ،آرامم14 بهمن بدنیا اومد :

حالا من عشقم دختره کیف میکنم میبینم بعضیا دوتا سه تا دختر دارن

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

منم بدتر شوهرم اینقدردلداریم میده بعدمن سوزارینم نمیتونم باردیگه هم باردارشم

ني ني تو راهي :

ام اس چیه؟

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

منم سزارینم

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

به مرور فلج میشن

ني ني تو راهي :

چرا تا چارتا میتونی بیاری

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

سزارین بعد 10 سال میتونی طبیعی بیاری

ني ني تو راهي :

خدا شفاش بده چرا اینجور مشکل چیه

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

ان شالله خداشوهرامونو سالم نگه داره برامون خدامی دونه چی بصلاحمونه

negin💑milad :

چرا قبل بارداری رژیم نمیگیرن برای پسر

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

قربون خدا برم از اول ازدواج 7ساله دارم مریض داری میکنم

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

هزینه میخواد با چی

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

الهی آمین

negin💑milad :

هزینه زیادی نیست اخه فقط رژیم میدن چی بخوری و نخوری

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

من تاخوددیروز قبول نمیکردم برم سنومامانم گفت چرااینکارومیکنی خداقهرش میادبرونی نی روببین واسه سلامتیش سنوبده قانع شدم که اونم یه فرشته که داره به فرشته هام اضافه میشه گناهش چیه

negin💑milad :

روز تخمک گذاری احتمال پسر بالاس

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

انشالله خدا دلتو شاد کنه آجی

negin💑milad :

شمایی ک دختر دارین برای بارداری بعدتون با رژیم اقدام کنید

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

خبر بده رفتی سونو

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

منم هفت ساله که ازدواج کردم همون اوایل بیمارشد

negin💑milad :

ان شالله صاحب پسرم بشین

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

منکه هر چی شه آخریمه شوهرم خوب نیست

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

ممنون انشالله

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

خانوم کچلومن اصلان قصدبارداری نداشتم دخترموشیرمیدادم اینقدرمراقب بودم گفتم یه چندسال دیگه اقدام میکنم زیرنظرولی حکمت خدایه چیزدیگه س

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

پناه بخدا

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

دخترات چند ساله ان

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

تاالان باورم نمیشه چطورباردارشدم

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

بزرگه پنج سالو پرکرده کوچیکه هم یه سالوپنج ماه

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

خیلی کوچیکن

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

تااون بیاد دقیق میشه دوسال براکوچیکه

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

من دخترم تو 6ساله

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

الان چند وقتده

negin💑milad :

حکمت خداست

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

اره دیگه هی میگن شایدپسربیاری گذاشتن پشت سرهم بیارم

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

من 15 هفته 5روزمه 110روز

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

دختربزرگم هم رفت توشیش

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

الان 20هفتمه

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

خدایا خودت دلمونو شاد کن

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

ان شاالله.توحداقل یه بارگفتن پسرامیدی هست امامن.....

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

وای بخدا دارم از استرس میمیرم

خدایاهوای سه تا فرشته هامو داشته باش :

گلم هیچ استرسی به خودت راه نده ماهم خدایی داریم نمازتوبخون ازش،بخواه که بهت پسرسالم بده دست به دعاشودست خالی،برنمیگردی

حدیث 18w🙋دختره بلاش👧 وپسملش طلاش👦 :

پناه به خودش

 پاسخ دادن