اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها کسی که زخم داشته باشه چه جوریه علایمش چیه؟؟زخم دهانه رحمو میگم ها؟

💑ویولت 🌹🍁35w🍁🌹 :

من علایمی نداشت با معاینه معلوم شد

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

بعد چکار کردی خوب شد؟

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

من میترسم حس میکنم زخم دارم خدایی نکرده

💑ویولت 🌹🍁35w🍁🌹 :

فریز کردم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

چه جور فریز میکنن؟میشه توضیح بدی؟

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

چقدبعدش باردار شدی؟

💑ویولت 🌹🍁35w🍁🌹 :

با یه دستگاه خاص خیلی درد نداره فریز کردن .۹ماه بعدش باردارشدم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

۹ماه 😥😥😥😥

😎مهیا۶۸😎۲قلوهام هانا و هلنا😍۸ آبان۹۶😍اوووووومدن👭 :

سوزش هنگام نزدیکی.درد زیر شکم.

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

پس خداروشکر ندارم اگه علایمش اینه

 پاسخ دادن