اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خانوما چیکار کنم بعد از دندون آخریم لثم ورم کرده؟خوب نیست برای نینی؟؟

سارا ۲۱هفته ودخترش😍 :

برو دکتر اب نمک بشور مرتب ضدعفونی می کنه

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

اگه عسل طبیعی داری بزار روش عالیه عفونتو میکشه

مـامـان آرمیـا 💚 ۳۶w 💚 :

ممنونم ازتون

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

کاری نکردیم که😀

مامان :

کلسیم بخور هم واسه خودت و نی نی عالیه هم تقویت استخوان و دندون

مـامـان آرمیـا 💚 ۳۶w 💚 :

ممنونم مامان

مریم🐣مهدیار :

ببین دندون عقل در اوردی?

مـامـان آرمیـا 💚 ۳۶w 💚 :

مریم خانم،دندون عقل چند سالگی در میاد؟

مـامـان آرمیـا 💚 ۳۶w 💚 :

آره فک کنم دندون عقلم باشه

۱۸ سالمم هست

مریم🐣مهدیار :

همونه ورم میکنه خیلیم درد داره لثم میگیره به خودش

 پاسخ دادن