اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خداروشکر یعنی هیچکس زخم دهانه رحم نداشته ،هیچکی نیومد جوابمو بده به غیر یه نفر?????

مامان حسام :

آبجی من ندارم وگرنه جواب میدادم

سارا.....و توراهی19w :

من 8سال پیش داشتم فریزکردم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

خداروشکر ،ممنون که جواب دادی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

چه جوری فریز میکنن؟

سارا.....و توراهی19w :

موقع نزدیکی خیلی زیاد سوزش وخارش نداشتم وترشح زیادوبدبو

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

من نمیدونم دارم یان ولی حس میکنم دارم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

من گاهی ترشح بدبو دارم ولی سوزش وخارش نه ندارم

سارا.....و توراهی19w :

اول برومعاینه میفهمی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

موقع نزدیکی توبعضی از پوزیشنا هم درد دارم

سارا.....و توراهی19w :

ببین موقع نزدیکی همون جای که زخم بود خیلی میسوخت

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اره میرم معاینه ،میشه بگی چه جور فریز میکنن ؟بعدش باردارشدی؟

سارا.....و توراهی19w :

اگه زخم داشته باشی اصلا نمیتونی تحمل کنی نزدیکی رو

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نه من سوزش ندارم

سارا.....و توراهی19w :

اره فریزکردم ماه بعدباردارشدم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

من وقتی که رو کمرم درد نداره ولی به پهلو و...دردم میگیره?

سارا.....و توراهی19w :

بچه دوم روبعدازفریزباردارشدم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

میترسم زخم داشته باشم?

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

خداروشکر ،کاشکی بچه دوم قسمت منم بشه?????

سارا.....و توراهی19w :

مث معاینه واژن دیگه بعدیه دستگاهی مث هویه داخل بدنم گذاشت15دقیقه یخ بود بدنم وسرد کرداصلا متوجه نشدم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

دلم میخواد بلند زار بزنم دیگه تحمل ندارم???

سارا.....و توراهی19w :

ایشاالله میشه اجی

سارا.....و توراهی19w :

اگه عفونت داری باردارنمیشی تارفع بشه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

ممنون که توضیح دادی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نه عفونت ندارم کم کاری تیرویید گرفتمه????درد رودرد

سارا.....و توراهی19w :

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

ممنونم?????

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

خدانکنه

نیلوفر 79 دخملش 97 توکل به خدا :

منم زخم داشتم با پماد خوب شدم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

پماد چی؟

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

من از بعد زایمان زخم دهانه رحم گرفتم تو رابطه خیلی اذیت می شم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

باید فریز کنی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

بامعاینه متوجه شدی؟

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

ینی چی؟

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

بالا توضیح دادن بچه ها

نیلوفر 79 دخملش 97 توکل به خدا :

دکتر پماد داد ، میزدم تو واژنم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اسم پمادش چی بود؟بعدش خوب شدی؟

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

نه آجی خودم فهمیدم.هنوزم دکتر نرفتم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

ازکجا فهمیدی خودت؟

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

چون بعضی وقتها که نزدیکی دارم می بینم خون میاد

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اها ،پس حتمابرودکتر

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

آره حتما باید برم

«*دخملم*» ۳۸W :

منم داشتم چی میخوای بدونی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

میخوام بدونم علایمش چین؟

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

غیر از سوزش

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

من فقط گاهی موقع نزدیکی درد دارم همین

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اونم وقتی به پهلو میایستم و...

«*دخملم*» ۳۸W :

منم درد نزدیکی داشتم و سمت چپ رحمم که زخم داشت همیشه درد داشت

«*دخملم*» ۳۸W :

باردارم نمیشدم هر کار میکردم بعد که فهمیدم زخمم دارو خوردم خوب نشد فریز کردم دوماه بعد باردار شدن

سارا مامان❤ستایش❤????? :

ابجی نزدیکی نکن و برو دکتر

?زهـــرا⚘ُِِْْگـــلــی??مامان سه تا نی نی ?????الحمدالله . ?تحمل تنهای. بهتر از گدایی محبته.? :

خب حتما نه دیگه??

«*دخملم*» ۳۸W :

اره به پهلو دردش زیاد میشه من بعد سقط اولم کرفته بودن نمیدونستم بد شده بود

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

شما میگین زخم دارم؟

«*دخملم*» ۳۸W :

اینم بگم هی به من گفتن فریز نکن باردار نمیشی ترسوندنم دلو زدم به دریا کردم سریع هم باردار شدم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

من همیشه همینجور بودم به پهلو درد داشتم مال تازگیانیست

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

روکمر اصلا درد ندارم به پهلو درد دارم

«*دخملم*» ۳۸W :

احتمالش زیاده با معاینه معلوم میشه آجی بعدم شاید بادارو خوب شه اصلا فریز نخواد

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

دخترخاله منم فریز کرد الان بارداره

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

تاچن روز دیگه میرم دکتر برامعاینه

«*دخملم*» ۳۸W :

اره رو پهلو درد داره مخصوصا وقتی میخوره تهش آدم جیغش در مساد

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اره ،باورکن منم دارم??

«*دخملم*» ۳۸W :

بخدا فریز خیلی خوبه هرچی زخمو عفونته میکنه میاره خودت قشنگ حس میکنی سبک میشی

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

سوزشم داشتی؟

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

هزینش چقده فریز؟؟

«*دخملم*» ۳۸W :

نترس بابا من اگه ده بار برگردم عقب بازم فریزو انتخاب میکنم اصلا عالی بود الان یه ساله تقریبا هیچ عفونتو دردی ندارم حتی نزدیمی تو بارداریم درد ندارم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

نه من سمت چپم دیگه درد نمیگیره

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

هزینشونگفتی؟؟

?nazi? :

سلام ببخشید میشه بپرسم چند وقته واسه بچه دوم اقدام کردی اگه میشه بگین

«*دخملم*» ۳۸W :

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

دخملم بگو دیگه

?nazi? :

من خودم یه پسر دارم قبل اون هم چند سال نازایی داشتم الان تو اقدام هستم خیلی میترسم بازم نازایی پیدا کنم

?nazi? :

بعد به دنیا اومدنش هم پنج سال با قرص جلوگیری کردم

«*دخملم*» ۳۸W :

درمانکاه ابن سینا تهران ۲۶۰دادم

«*دخملم*» ۳۸W :

ولی مطب دکتر بهم کفت ۸۰۰انجام ندادم

?nazi? :

زخم خودش یه عامل واسه نازایی خوب چرا پیش دکتر نمیری مطمئن شی

«*دخملم*» ۳۸W :

زخم راحت تا کل رحمو نگیره درمان میشه

?nazi? :

من خودم قبل از پسرم زخم داشتم فریز کردم بعد چند ماه با دارو باردار شدم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اره میرم دکتر چن روز دیگه الان توفکرش افتادم که نکنه داشته باشم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

من خوزستانم ،تهران نیستم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

اینجا هم هزینه ها کمرشکنه

?nazi? :

خواهر من ۱۵۰ داده واسه اش انجام دادن

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

پاپ اسمیر تاحالاندادم

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

کاشکی ارزون باشه وگرن نمیتونم انجام بدم

?nazi? :

پس اول پاپ اسمیر انجام بده چون اون هرجور عفونتی داشته باشی با نوعش رو مشخص میکنه درمان رو هم راحت تر

?nazi? :

پیش ماما بری دور وبر ۱۰۰ درمیاد متخصص بری دوروبر ۲۰۰البته اینجا شاید سمت شما فرق کنه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

?nazi? :

اول خودت برو هم معاینه هم از قیمتش خبر بگیر ایشالا ارزون میشه

❤نرگس❤مامان یه گل پسر🙎ویه فرشته خانوم97/12/12دخترم زمینی شد😍😍😍خدایاشکرت🙏 :

 پاسخ دادن