اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خداروشکر یعنی هیچکس زخم دهانه رحم نداشته ،هیچکی نیومد جوابمو بده به غیر یه نفر😠😠😠😠😠

sahar :

آبجی من ندارم وگرنه جواب میدادم

سارا :

من 8سال پیش داشتم فریزکردم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

خداروشکر ،ممنون که جواب دادی

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

چه جوری فریز میکنن؟

سارا :

موقع نزدیکی خیلی زیاد سوزش وخارش نداشتم وترشح زیادوبدبو

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

من نمیدونم دارم یان ولی حس میکنم دارم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

من گاهی ترشح بدبو دارم ولی سوزش وخارش نه ندارم

سارا :

اول برومعاینه میفهمی

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

موقع نزدیکی توبعضی از پوزیشنا هم درد دارم

سارا :

ببین موقع نزدیکی همون جای که زخم بود خیلی میسوخت

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

اره میرم معاینه ،میشه بگی چه جور فریز میکنن ؟بعدش باردارشدی؟

سارا :

اگه زخم داشته باشی اصلا نمیتونی تحمل کنی نزدیکی رو

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

نه من سوزش ندارم

سارا :

اره فریزکردم ماه بعدباردارشدم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

من وقتی که رو کمرم درد نداره ولی به پهلو و...دردم میگیره😞

سارا :

بچه دوم روبعدازفریزباردارشدم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

میترسم زخم داشته باشم😔

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

خداروشکر ،کاشکی بچه دوم قسمت منم بشه😭😭😭😭😭

سارا :

مث معاینه واژن دیگه بعدیه دستگاهی مث هویه داخل بدنم گذاشت15دقیقه یخ بود بدنم وسرد کرداصلا متوجه نشدم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

دلم میخواد بلند زار بزنم دیگه تحمل ندارم😭😭😭

سارا :

ایشاالله میشه اجی

سارا :

اگه عفونت داری باردارنمیشی تارفع بشه

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

ممنون که توضیح دادی

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

نه عفونت ندارم کم کاری تیرویید گرفتمه😭😭😭😭درد رودرد

سارا :

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

ممنونم😭😭😭😭😔

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

خدانکنه

نیلوفر79 نینیش 97 :

منم زخم داشتم با پماد خوب شدم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

پماد چی؟

?شبنم و دخمل نازش ?سوگل? :

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

?شبنم و دخمل نازش ?سوگل? :

من از بعد زایمان زخم دهانه رحم گرفتم تو رابطه خیلی اذیت می شم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

باید فریز کنی

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

بامعاینه متوجه شدی؟

?شبنم و دخمل نازش ?سوگل? :

ینی چی؟

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

بالا توضیح دادن بچه ها

نیلوفر79 نینیش 97 :

دکتر پماد داد ، میزدم تو واژنم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

اسم پمادش چی بود؟بعدش خوب شدی؟

?شبنم و دخمل نازش ?سوگل? :

نه آجی خودم فهمیدم.هنوزم دکتر نرفتم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

ازکجا فهمیدی خودت؟

?شبنم و دخمل نازش ?سوگل? :

چون بعضی وقتها که نزدیکی دارم می بینم خون میاد

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

اها ،پس حتمابرودکتر

?شبنم و دخمل نازش ?سوگل? :

آره حتما باید برم

«*دخملم*» ۳۸W :

منم داشتم چی میخوای بدونی

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

میخوام بدونم علایمش چین؟

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

غیر از سوزش

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

من فقط گاهی موقع نزدیکی درد دارم همین

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

اونم وقتی به پهلو میایستم و...

«*دخملم*» ۳۸W :

منم درد نزدیکی داشتم و سمت چپ رحمم که زخم داشت همیشه درد داشت

«*دخملم*» ۳۸W :

باردارم نمیشدم هر کار میکردم بعد که فهمیدم زخمم دارو خوردم خوب نشد فریز کردم دوماه بعد باردار شدن

❤ستایشم دنیا اومد خدایا شکرت😍😍😍 :

ابجی نزدیکی نکن و برو دکتر

👸زهـرا⚘ُِِْْگـلـی🌿🌹 ّْْْ 💖الحمدالله💝 :

خب حتما نه دیگه😕😕

«*دخملم*» ۳۸W :

اره به پهلو دردش زیاد میشه من بعد سقط اولم کرفته بودن نمیدونستم بد شده بود

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

شما میگین زخم دارم؟

«*دخملم*» ۳۸W :

اینم بگم هی به من گفتن فریز نکن باردار نمیشی ترسوندنم دلو زدم به دریا کردم سریع هم باردار شدم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

من همیشه همینجور بودم به پهلو درد داشتم مال تازگیانیست

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

روکمر اصلا درد ندارم به پهلو درد دارم

«*دخملم*» ۳۸W :

احتمالش زیاده با معاینه معلوم میشه آجی بعدم شاید بادارو خوب شه اصلا فریز نخواد

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

دخترخاله منم فریز کرد الان بارداره

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

تاچن روز دیگه میرم دکتر برامعاینه

«*دخملم*» ۳۸W :

اره رو پهلو درد داره مخصوصا وقتی میخوره تهش آدم جیغش در مساد

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

اره ،باورکن منم دارم😭😭

«*دخملم*» ۳۸W :

بخدا فریز خیلی خوبه هرچی زخمو عفونته میکنه میاره خودت قشنگ حس میکنی سبک میشی

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

سوزشم داشتی؟

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

هزینش چقده فریز؟؟

«*دخملم*» ۳۸W :

نترس بابا من اگه ده بار برگردم عقب بازم فریزو انتخاب میکنم اصلا عالی بود الان یه ساله تقریبا هیچ عفونتو دردی ندارم حتی نزدیمی تو بارداریم درد ندارم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

نه من سمت چپم دیگه درد نمیگیره

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

هزینشونگفتی؟؟

💕nazi💕 :

سلام ببخشید میشه بپرسم چند وقته واسه بچه دوم اقدام کردی اگه میشه بگین

«*دخملم*» ۳۸W :

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

دخملم بگو دیگه

💕nazi💕 :

من خودم یه پسر دارم قبل اون هم چند سال نازایی داشتم الان تو اقدام هستم خیلی میترسم بازم نازایی پیدا کنم

💕nazi💕 :

بعد به دنیا اومدنش هم پنج سال با قرص جلوگیری کردم

«*دخملم*» ۳۸W :

درمانکاه ابن سینا تهران ۲۶۰دادم

«*دخملم*» ۳۸W :

ولی مطب دکتر بهم کفت ۸۰۰انجام ندادم

💕nazi💕 :

زخم خودش یه عامل واسه نازایی خوب چرا پیش دکتر نمیری مطمئن شی

«*دخملم*» ۳۸W :

زخم راحت تا کل رحمو نگیره درمان میشه

💕nazi💕 :

من خودم قبل از پسرم زخم داشتم فریز کردم بعد چند ماه با دارو باردار شدم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

اره میرم دکتر چن روز دیگه الان توفکرش افتادم که نکنه داشته باشم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

من خوزستانم ،تهران نیستم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

اینجا هم هزینه ها کمرشکنه

💕nazi💕 :

خواهر من ۱۵۰ داده واسه اش انجام دادن

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

پاپ اسمیر تاحالاندادم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

کاشکی ارزون باشه وگرن نمیتونم انجام بدم

💕nazi💕 :

پس اول پاپ اسمیر انجام بده چون اون هرجور عفونتی داشته باشی با نوعش رو مشخص میکنه درمان رو هم راحت تر

💕nazi💕 :

پیش ماما بری دور وبر ۱۰۰ درمیاد متخصص بری دوروبر ۲۰۰البته اینجا شاید سمت شما فرق کنه

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

😭😭😭😭😭

💕nazi💕 :

اول خودت برو هم معاینه هم از قیمتش خبر بگیر ایشالا ارزون میشه

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

 پاسخ دادن