اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام، معاینه لگن چجوریه؟

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

مگه تاحالانرفتی؟

هیلام97/01/31اومد ...خدایاشکرت😍 :

❤ستایشم دنیا اومد خدایا شکرت😍😍😍 :

دو انگشت میکنن داخل بعد باز میکنن بینم دهانه رحمت باز سده یا نه دردم داره گفتم که نگی نگفتین

هیلام97/01/31اومد ...خدایاشکرت😍 :

فقط انگشتشو کرد واژنم و گفت بازنشدی

هیلام97/01/31اومد ...خدایاشکرت😍 :

این میشه معاینه لگن؟

نسرین 😉 پسرم با امدنت خوشبختی منو بابا رو دو برابر کردی💏 :

خیلی بده خیلی درد داره من سر زایمان اندازه معاینه درد نکشیدم معانیه دردش از درد زایمان بد تره

هیلام97/01/31اومد ...خدایاشکرت😍 :

من زایمان نمیکنم چرااخه

هیلام97/01/31اومد ...خدایاشکرت😍 :

چرا دردم نمیگیره اخه

هیلام97/01/31اومد ...خدایاشکرت😍 :

میگن ازهرچی بدت بیاد سرت بیاد واسه من گفتن، از امپول فشاربدم میاداخرش بهم میزنن حالا ببینین، مار از پونه بدش میاد در لونه اش سبزمیشه

هیلام97/01/31اومد ...خدایاشکرت😍 :

خسته ام خیلی😔😔😔

💑ویولت 🌹🍁35w🍁🌹 :

اخی هیلا جون بعضیا شانس نمیارن دیگه خیلیا هم ۳۸ هفته دردشون میگیره

هیلام97/01/31اومد ...خدایاشکرت😍 :

من خیلی بدشانسم

نسرین 😉 پسرم با امدنت خوشبختی منو بابا رو دو برابر کردی💏 :

برا منم آمپول فشار زدن

خیلی راحت باهاش زایمان کردم زیادم درد نداره نترس

هیلام97/01/31اومد ...خدایاشکرت😍 :

راست میگی نسرین؟

هیلام97/01/31اومد ...خدایاشکرت😍 :

وقتی امپول رو زدن چنددقیقه بعدش اثرکرد؟

نسرین 😉 پسرم با امدنت خوشبختی منو بابا رو دو برابر کردی💏 :

منم ۳۷ هفته ۳ روز زایمان کردم

هیلام97/01/31اومد ...خدایاشکرت😍 :

بعدش اون امپول شکم درد میاره، یازور میاره به شکم؟

نسرین 😉 پسرم با امدنت خوشبختی منو بابا رو دو برابر کردی💏 :

کلا رو هم ۴ ساعت زایمانم طول کشید تو ی ۱ ساعتی دردا آمد سراغم ولی بازم میگم اون قدم همه شلوغ میکنن میگن درد داره اینجوریه اونجوریه نیست خیلیم خوبه بخدا

هیلام97/01/31اومد ...خدایاشکرت😍 :

امیدوارم اینجوری باشه

نسرین 😉 پسرم با امدنت خوشبختی منو بابا رو دو برابر کردی💏 :

فقط ببخشید احساس میکنی ک مدفوع میخای بکنی ودوست داری فقط ب خودت زور بزنی

نسرین 😉 پسرم با امدنت خوشبختی منو بابا رو دو برابر کردی💏 :

نترس بخدا من از تو بد تر بودم ولی اون قدم سخت نیست یعنی دردش قابل تحمله

هیلام97/01/31اومد ...خدایاشکرت😍 :

موقع زورزدن دردشکم هم داری؟

هیلام97/01/31اومد ...خدایاشکرت😍 :

راستی اجی تو روغن کرچک خورده بودی قبلش که روده هات خالی باشه یانه

سحـ👱ـر79 فندقـ👼ـش 97 :

نسرین چطو شد ۳۷ هفته زایبدی

 پاسخ دادن