اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

غیرازاپ چی موجودی میده

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

شمیمه علی می خواد مامان بشه 😊😇 :

والا اپ هم قطعه

💑ویولت 🌹🍁35w🍁🌹 :

موجودی کارت بانکی؟

عاطفه جون :

عاطفه جون :

780 نداره موجودی

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

بله من بروز رسانیش کردم موجودی داره ولی من باش کار نکردم

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

۷۸۰الان امتحان کردم میگه از طرف بانک مرکزی قطعه فعلا

#🌾🙆.ز. خدایااااخیلی مهررربونی😘 سپردم به خودت🌾🙆# :

#🌾🙆.ز. خدایااااخیلی مهررربونی😘 سپردم به خودت🌾🙆# :

ولی هفت هشتاد هم عالیه

نرگس😔کمی تنها کمی خسته کمی ازیادهارفته خداهم ترکمان کرده خدادیگرکجارفته؟؟ :

برنامه بانک روبگیر

عاطفه جون :

zahra_maman amir hosin :

تاپ هم میده

 پاسخ دادن