اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام به نظرتون کدوم مارک شیر خشک خوبه؟؟؟

?شبنم?و?دخمل بابایی سوگل? :

سلام مارک نان

آیشن :

من به پسرم بیومیل پلاس میدم

آیشن :

به دخترم نان میدادم

مریم :

پسرم چهل و پنج روزش زردی ش ۸ دکار گفته شیر خشکش بدم

مریم :

آیشن :

خوب از دکتر میپرسیدی چ شیرخشکی بدم

فاطمه?? :

بایددکتربراش بنویسه

مریم :

نگفته چه مارکی

آیشن :

باید دکتر تجویز کنه

مریم :

مریم :

گفت اگه اسهال شد عوض کن

مریم :

مارک خاصی نگفت

مریم :

خوب نمیش چکار کنم

فاطمه?? :

من سر خود نان دادم نشدبدنش پاشید. دکترش بیومیل نوشته

مریم :

برا زردی

فاطمه?? :

بچه پسرعمو زردی داشت دکتر براش بیومیل پلاس نوشت

مریم :

فقط شیر خشک بش داد اشکالی داره گاهی وقتا شیر خود ما بدم

فاطمه?? :

ن اون زردیش زیادبود گفت تا سه روز اصلا شیرخودتونده بد سه روز بده.

مریم :

فاطمه?? :

ولی مال تو کنه بنظرمن گرمی نخوری خوب میشه

فاطمه?? :

مریم :

چند روز طول کشید

مریم :

دیگ خوب شد

فاطمه?? :

فک کنم یه هفته.

 پاسخ دادن