اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

امروز رفتم چندتاآزمایش واسه قبل بارداری دادم متخصص برام نوشت شمامیدونید چه آزمایش هایی

mahsa ۲۵w خدایا مرسی بابت هدیت فقط بهم بچه سالم بده :

mahsa ۲۵w خدایا مرسی بابت هدیت فقط بهم بچه سالم بده :

نازی بارداریم پوچ بود :

ازمایش اوره و تیروئید و همه چی

حتی گروه خونیت هم مشخص میکنن

mahsa ۲۵w خدایا مرسی بابت هدیت فقط بهم بچه سالم بده :

mahsa ۲۵w خدایا مرسی بابت هدیت فقط بهم بچه سالم بده :

برام دعا کنید همشون خوب باشن

 پاسخ دادن