اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها راست میگن وقتی میخوای زایمان کنی و طبیعیه کلا لختت میکنن و رو تخت میخوابوننت?

سهیلا? دخملم زهرا29بدنیا امد? :

نه لباسی بهت میدن مثل لباس اتاق عمله

«*دخملم*» ۳۸W :

سهیلا? دخملم زهرا29بدنیا امد? :

ولی ازپشت کامل بازه دوتا بندداره که تو باید اونو ببندی

«*دخملم*» ۳۸W :

میشه شوهرم ببرم تو یعنی

نازی بارداریم پوچ بود :

بازم همین خوبه

نازی بارداریم پوچ بود :

والا منم ترسیدم گفتم این دیگه چجورشه?

«*دخملم*» ۳۸W :

خدا کنه بیمارستان قبول کنه

سهیلا? دخملم زهرا29بدنیا امد? :

من بجای اینکه طرف باز پشت باشه انو جلو گذاشتم وانوخوب بستم که هیچی معلوم نیست

«*دخملم*» ۳۸W :

مامان من سر من دمتر مرد اومده بود بالا سرش میگفت درد داشتم از خجالتم داشتم سکته میکردم

سهیلا? دخملم زهرا29بدنیا امد? :

اره قبول میکنه

سهیلا? دخملم زهرا29بدنیا امد? :

مگه اهل کجایین

mahsa ۲۵w خدایا مرسی بابت هدیت فقط بهم بچه سالم بده :

تواتاق عمل شوهرت وببری قبول میکنه

mahsa ۲۵w خدایا مرسی بابت هدیت فقط بهم بچه سالم بده :

اگه سزارین باشه چی

سهیلا? دخملم زهرا29بدنیا امد? :

من که اهواز بچه ی اولیم رو زاییدم وهیچ مردی نیست

سهیلا? دخملم زهرا29بدنیا امد? :

سزارین میگن امپول مسکن رو مرد میزنه

نازی بارداریم پوچ بود :

من لگنم کوچیکه یعنی بزرگ میشه تااونوقت؟

maman?? :

نه عزىزم طبىعى باشى ىه پىراهن بهت مىدن بلند تا پاىىن پات، همه جات هم بسته هست فقط موقع زاىمان تاکمرمىکشى بالا که پاىىن بچه بىاد اجى

معصومه ..مامان یاسین ♡♡♡●○۵ماهو یک هفته○●♡♡♡ :

وا کی میگه؟لباس زایمان نیدن بلنده تا رو پا فقط زیرش نباید چیزی بپوشی

🌹🍃leila40w2d🍃🌹 👶agha roham 1tir omad👶1397/04/01 :

من رفتم دیدم پشتشون بازه فقط دوتا بند داره جلوش کلا بستس باسنت دیده میشه اگه شورت نداشته باشی فقط ک اونم ی خانمه درد داشت ک حتی نمیتونست رو خودش ملحفه بندازه ک دیده نشه?

 پاسخ دادن