اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ای خدا تا کی بیخوابی😭😭😭کاش زودتر زایمان کنم خسته شدم اصلا شبا خواب ندارم

آسمان :

تموم میشه

نازگل :

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

بی خوابیش خیلی بده😔

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

سلام گلم

نازگل :

بخوابی کی

نازگل :

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

نمیشه کلا هورمونام بهم ریخته

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

انگار الان وسط روزه برام😔

نازگل :

اشکال نداره درست میشه

نازگل :

اهل کجایی

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

شمالیم قائمشهر

نازگل :

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

شما اهل کجایی؟

بارداری؟

نازگل :

من کرج نه

نازگل :

بچه دارنمیشم

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

انشاءالله خدا سالمشو بهت بده😍

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

چرا؟ مشکلت چیه؟

نازگل :

انشاالله

نازگل :

مشکل ازشوهرمه اسپرمش ضعیفه

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

اها من ۱سال اقدام بودم

منتهی مشکل از من بود

۳۰درصد تخمدانام سالم بود

جفتشون کیست سازبودن

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

ب زور پریود میشدم

نازگل :

منم خوابم نمیاد

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

نازگل :

خب خداروشکر بچه داری

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

اره فقط معجزه شد چون شوهرم اصلا نمیذاش دارو بخورم

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

همش خواست خدا بود

نازگل :

منم یکساله ازدواج کردم

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

ان شاءالله شماهم زودی بچه دار میشی...

نازگل :

اره هرچی خواست خداباشع

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

من از شب اول عروسیم اقدام بودم

یه سال بعد جواب گرفتم

نازگل :

ممنون عزیزم

نازگل :

منم از اول اقدام بودم

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

المیرا۲۳w :

منم خابم نمیبره ازوقتی حامله شدم ، هواکه روشن میشه میخابم تا ۱۲ ظهر

نازگل :

ولی نمیشع

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

خدا دامن همه منتظرا رو سبز کنه

ک انتظار واقعا سخته

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

اره المیرا دقیقا منم

نازگل :

منم صبا میخوابم شبا بیدار

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

این فسقلی هم دائم داره لگد میندازه

المیرا۲۳w :

جغد شدیم خخخ

نازگل :

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

خخخ هم جغدا😂

المیرا۲۳w :

نی نی من امروز اصن تکون نخورد ترسیدم،الان داره جبران میکنه فداشم

نازگل :

ساعت چهازه

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

من از صبح شروع کرده تا همین الان پا ب پای من داره جفتک میندازه

المیرا۲۳w :

نازگل جون انشالله بزودی خدا یه نی نی سالم بهت میده امیدت بخداباشه

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

اره دیگ ۴شد😰

المیرا۲۳w :

بسلامتی زهراجون 😍😘

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

من مطمئنم بچم از اون شب زنده داراس😭😭😭

نازگل :

انشاالله المیرا جان ممنون

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

هم من هم باباش هردو تا اذان صب بیداریم اکثرا

المیرا۲۳w :

بچت چیه زهرا؟

المیرا۲۳w :

فدات نازگل جون

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

المیرا۲۳w :

بسلامتی 😍😘

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

نازگل :

زهرا شوهرت چیکارس

المیرا۲۳w :

ازمن پسره

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

من شویم خادم امامزادس

نازگل :

شوهرمن طفلکی کمبود خواب داره

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

المیرا خدا نگهش داره❤

نازگل :

چقدر خوب زهرا بسلامتی

المیرا۲۳w :

فدات زهراجون انشالله پسرتو روهم خدا سالم براتون نگه داره

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

خخخ من شوهرم شبایی ک خونس تا خود اذان بیداره بعدش میخوابه تا لنگ ظهر

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

میسی جیگرا😙

المیرا۲۳w :

😘😘😘😘😘

نازگل :

خودتون نزدیک امام زاده میشینین

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

اره راهی نیست ۵دقیقه

نازگل :

زهرا به امام زاده بگو به منم.بچه بده حتما بگو

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

من هروقت میرم اولین دعام همینه عزیزم چون خودم انتظار کشیدم

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

همیشه میگم ک خدا اول ب اونایی ک ندارن بده بعد بچه منم سالم باشه

نازگل :

ممنون اسممو بگو

نازگل :

اسمم آذر

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

عمه خودم ۱۵سال نازا بود

بعد منم تو اقدام بودم

همیشه دعا میکردم خدا اول ب این بده

بعد ب من

همینم شد اول این حامله شد دوقلو

بچه هاش سه ماهشونه

بعد من شدم

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

چشم حتما😗

نازگل :

عه چه خوب

نازگل :

ایشاالله منم میشم

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

خیلی منتظر بود خیلی

۲بار ای وی اف ناموفق داشت

فقط سه بار میتونس انجام بده

بار سوم گرفت

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

اره عزیزم چرا نشی

ان شاءالله سالمو خوشگلش میشی

نازگل :

مرسی عزیزم

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

نازگل :

منم باید یا ایو ای کنم اگرهم نشد ای وی اف

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

ان شاءالله اولش طبیعی حامله شی

بعدش هم با همون ای یو ای جواب بگیری

نازگل :

عزیزم خوشحال شدم بریم بخوابیم شب بخیر

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

قربونت

شبت خوش❤

نازگل :

شب بخیر نمیگی

نازگل :

اومد مرسی

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

شبت خوش عزیزم❤

فاطمه. :

خخخ نی نی بیاد خوا بتعطیله

فاطمه. :

باز الان با هر سختی هست میخوابی نی نی بیاد تا چندماه خواب درست بی خیال

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

بدرک بخدا حاضر نگهبانی بدم ولی فقط بیاد از دس کمر دردو گودی کمر

خلاص شم

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

انقد سنگینم ک دیگ نمازو نشسته میخونم

nastaran♡مُبینم و باباییش♡ :

عی خواهر دنیا بیاد تازه اول بی خابیه. منکع تو بارداری سییییر خابیدم حالا بیخابیام شروع شده

👸زهـرا⚘ُِِْْگـلـی🌿🌹 ّْْْ 💖الحمدالله💝 :

منم تازگی ها اینجوری شدم یا حق خودت کمک کن 😭😭😭😭

mozhi :

واقعاوفک میکنی بیاد میتونی بخوابی

zahra25w😍 (❤امیرعلی مامانی❤ منو بابایـــ👪ی منتظرتیم) 94روز دیگـــہ پسرم میاد :

بالاخره بارداری خیییلی سختتر از بچه داریه

بچه ها باهم فرق دارن همه ک از نظر خوابو لجبازی یکی نیستن....دل همه رو خالی نکنین..منم شکر خدا کمک دارم

مامانم هس مادرشوهرم هس.اینجورم ک شماها میگید نیست ب نظر من.

 پاسخ دادن