اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

اجی هامن ۳۷هفته ودوروزم دیشب یه لک قهوه ای کوچولودیدم به نظرتون زایمانم نزدیک کسی مثل من بوده بعدزایمان کرده باشه اخه تهدیدبه زایمان زودرسم دارم

معصومه ..مامان یاسین 🐒🐄🐏🐑🐀🐍🐞 :

دیگه زایمان زودرس چیه عزیزم سزارینیام تو همین هفته ها سز میکنن

معصومه ..مامان یاسین 🐒🐄🐏🐑🐀🐍🐞 :

ان شاالله که زایمانت نزدیک

فائزه مامان متین :

انشالله

فائزه مامان متین :

ولی میخاستم ببینم لک قهوه ای خیلی کم باعث میشه ادم زایمانش نزدیک باشه

فائزه مامان متین :

معصومه ..مامان یاسین 🐒🐄🐏🐑🐀🐍🐞 :

اینجا خانوما دیدم نوشته بودن بخاطر باز شدن دهانه رحمه...ولی اگه احتیاط زنگ بزنی از دکتر خودتم بپرسی بد نیست

mahiii :

لکه قهوه ای یا صورتی یا سفیدی که رگه های خونی داره احتمال زایمان وجود داره.

البته باید با دکترت مشورت کنی

 پاسخ دادن