اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

کیالکه قهوه ای کوچیک دیدن چندروزبعدزایمان کردن بگین توروخدا

سحـ?ـر79 پســـرم 97 :

میگن قبل از شروع دردای زایمان لک میا

سارا.....و توراهی19w :

من روزی که میخواستم زایمان کنم لک قهوه ای دیدم تاشب فقط راه رفتم وتخم شویدخوردم شب زایمان کردم

 پاسخ دادن