اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها ۵۰روز از زایمانم میگذره امروز لک قهوه ای دیدم.ینی دارم پریود میشم؟

 پاسخ دادن