اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بعضی وقتا ایری من لک اینی یه سیدی من ظبط بت میگم اینجا لاس و گاس نیست نیتری سی ایما شاخ وابی

بیایید بیدار شوید? :

باز از این حرفا الهییی

فعلا بای

این رابطه ابدی شده پس حرف مفت ممنوع دیگ :

تله ابی واسه شمام قطعه؟

بیایید بیدار شوید? :

این رابطه ابدی شده پس حرف مفت ممنوع دیگ :

هرکی

قطعه؟

بیایید بیدار شوید? :

باش بیخی...من که میدونم کس هسی

ولی کاش شهامت داشتی اسمت مینوشتی

نه قطع نیی

بیایید بیدار شوید? :

این رابطه ابدی شده پس حرف مفت ممنوع دیگ :

پس چرا از من باز نمیشه اصن

بیایید بیدار شوید? :

پاکش کن از اول نصب کن

بیایید بیدار شوید? :

اگه باز نشد شماره ی جدید بده

فاطمه :

اینجا چرا همه بختیاری میحرفن

این رابطه ابدی شده پس حرف مفت ممنوع دیگ :

فاطمه :

فاطمه :

ولی هر چی هست دعواعه خخ

این رابطه ابدی شده پس حرف مفت ممنوع دیگ :

با شما نبودم عزیز

فاطمه :

بیایید بیدار شوید? :

چون لرن فاطمه لری میحرفن

هااا دع.وام هس

بیایید بیدار شوید? :

موفق باشی سه نقطه

بیایید بیدار شوید? :

پوووف امید کجا موندی تو خدا میدونه

منم برم خواب بای

این رابطه ابدی شده پس حرف مفت ممنوع دیگ :

لازم نکرده ارزو موفقیت کنی

بیایید بیدار شوید? :

هه...عجب بشری هستی

حوصله بحث ندارم وگرنه حالت میگرفتم

گفتی ت.له ابی بالانمیاره تو اون مورد ارزوی موفقیت کردم همراه با طعنه بود‌...هه

باش موفق نباشی

بیایید بیدار شوید? :

ما ادمها

مجبور نیستیم همو دوست داشته باشیم

اما

چیزی به اسم احترام وجود دارد‌...

بای

فاطمه :

آره عزیزم میدونم بختیاریا زبونشون لریه ....لر بختیار

فاطمه :

منم خودم لک زبان هستم

فاطمه :

اما کمی میفهمم حرفاشونو

بیایید بیدار شوید? :

نه عزیزم میدونم که میدونی،منم شوخی کردم که گفتم چون لرن لری میحرفن منظورم اینه اونا لری نحرفن کی حرف بزنه☺

بیایید بیدار شوید? :

لرا زیادن تو برنامه اخه

بیایید بیدار شوید? :

راستش اصلا از زاویه ی دید شما به مسیله نگاه نکردم که بختیارم زبانش لره

ادما متفاوتن خوب هر کسی ی جوری میبینه ☺

بیایید بیدار شوید? :

منم ترکم خوشبختم گلم❤

بیایید بیدار شوید? :

اخه من نمیدونم که لک و بختیار همشون و یکی میدونم خخ تمایزی قائل نیستم نمیدونم چی به چیه خخ

من فقط از جنبه ی لر بودن میبینم فک کردم میگی چرا همش به لری حرف میزنن گفتم اخه لرن دیگه تعصب دارن

امیدوارم سوتفاهم نشه :)

فاطمه :

نه ایشالا سو تفاهم نشه ...همه از یک خاکیم دیگه تبعیض وجود نداره

فاطمه :

منم خوشبختم از آشناییت عزیزم

بیایید بیدار شوید? :

بیایید بیدار شوید? :

امید کوچنی؟؟؟

واقعا در عجبم دیشب گفتی میام نیسی تا الان ☹

 پاسخ دادن