اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

ماهپیشونی کجایی عزیزم خبری ازت نیست.بیا کارت دارم

 پاسخ دادن