اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

من مو هام فر هست چی کار باید بکنم

آیا درمامی وجود داره برای این مشکل

سودا :

میخوای مو هاتو چی کار کنی

فرهاد :

مو هام صاف بشه

اسما :

سلام

بنظرم از صافی مو استفاده کن

الناز :

سلام گلت کن موهاتو

سمیرا :

ببخشیدالنازجون گلت چیه اخه منم ای مشکل ودارم

فرهاد :

اخه گلت بعد از یه مدت مثل اول میشه

الناز :

گلت موادصافی هستش خب شماوقتی گلت کردین میتونین روغن زیتون یانارگیل هم روموهاتون بزنیددرضمن اگه موادصافی ایرانی بگیریدبهتره چون من خودم ایتالیایی گرفتم50امابرگشت ایرانیش عالی بود

 پاسخ دادن