اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام مژده جون کجایی

مونا :

اگه اتاقمو هروقت دیدی جواب بده

مونا :

اگه اتاقمو هروقت دیدی جواب بده

هیوا :

هیوا :

هیوا :

مسدود شده بودم

هیوا :

کجایی

هیوا :

دوباره نصب کدم تله ره جور شد

هیوا :

هیوا :

هیوا :

الماس

هیوا :

اومدی اطاق بزن بیام

 پاسخ دادن