اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خاهرای گلم م ۶هفتمه چراپهلو سمت راستم درد میکنه

هلینا :

طبیعی هست رحم بزرگ میشه

آراز نفس مامانشه 39?هفته?? :

سرما خورده پهلوت براهمین شال ببند

تیام :

منم همین طور بودم مشکلی نی. احتمال زیاد بچت پسره. چون سمت راستت هس

تیام :

سرما هم نخورده. طبیعیه

تیام :

منم این مشکلو داشتم ب دکی گفتم. گف طبیعیه .و گفت احتمالا بچت پسره و همونم شد

 پاسخ دادن