اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

آحححححح شورش در اوردن

آیناز :

چی .کی؟

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

چی آجی

پرستو پرررر :

همین تله

آیناز :

چیکار شده

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

پرستو پرررر :

هر چی اتاق میزدم ثبت نمیشد

دلارامم 97/2/12اومد بغلم :

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

خخخخخ گفتم ببین چی شده

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

دلارام ب3چا چیه

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

من لگنم سمت راستم سوزن سوزن میشه بد نیست

لیدا :

یعنی چی حدیث

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

ببخشی آجی پرستو سوال پرسیدم

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

چی لیدا جون

دلارامم 97/2/12اومد بغلم :

بچم دختره حدیث جون

چطور؟!!

پرستو پرررر :

دوباره خراب شد وای رو آعصاب

لیدا :

خب حالا که ثبت شده پرستو .شیرینی نمیخوای بدی

پرستو پرررر :

لیدا از هر ۱۰تاش چندتاش ثبت میشه فقط

پرستو پرررر :

شیرینی هم دعا ب جونتون میکنم خوبه

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

همینطور علایمت چی بود

پرستو پرررر :

راحت باش حدیث مشکلی نیست هر چقد میخوای بپرس

به من میگن? ?Angry girl? :

پرستو توی حرفات شکلک بکار نبر تا ثبت بشه پیامت

دلارامم 97/2/12اومد بغلم :

علایم دختر بودن بچم ؟!

لیدا :

پرستو حتما حرفای بد مینویسی

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

من سر دخترم علایم نداشتم ولی سر این پدرم دراومد حالت تهوع دل درد کمر درد کم کاری تیرویید از همه چی بدم میاد 13 کیلو کم کردم

دلارامم 97/2/12اومد بغلم :

چهارماه اول خیلی حالت تهوع داشتم خیلی چیزای ترش میخوردم ولی وارد ماه پنج شدم خداروشکر خوب شدم ولی الان که دیگه تهوع ندارم همش هوس شیرینیجات میکنم

پرستو پرررر :

لیندا نه من حرف زشت تا حالا نزدم یعنی روم هم نمیشه تو اتاق بالایی نانسی گفت حرف زشت زدن گفتم اینجا همیشه سوالای عجیب میپرسن همین فقط که ثبت نشد

دلارامم 97/2/12اومد بغلم :

الان اصلن چیزای ترش هوس نمیکنم با اینکه میگن دختر باشه ترشیجات میخوری

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

من نه از همه چی بدم میاد فقط اولش ندونستم دلم حلوا خواست بعد اون هم کشک شور

خوش اومدی عشقه مامان ?حدیث? :

من سر دخترم ترشی خیلی میخوردم الان نه بدم میاد

 پاسخ دادن