اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام آجی های گلم بیاین بحرفیم اگه لالا نکردین

😍فاطمه😍 :

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

سلام خوبین

fatemeh.m :

سلام منم حوصلم سر رفته

fatemeh.m :

دلم گرفته:-(

😍فاطمه😍 :

چرا فاطمه دلت گرفته

لیدا :

fatemeh.m :

نمیدونم:-(

fatemeh.m :

دلم گریه میخواد :-(

لیدا :

خب چی بحرفیم

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

منم دلم گریه میخواد.خیلی

😍فاطمه😍 :

جمعه ها ادم دلش میگیره

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

اره.امروزمثلاقراربودبریم گردش.اونم چه گردشی

دلنواز :

سلام چطورین همگی؟؟؟

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

بدنیستیم.چه عجب اومدی

دلنواز :

ههههه ببخشید

دلنواز :

چه خبر از خونه تکونی فرش هم میشورین امسال

fatemeh.m :

از جمعه ها بدم میاد

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

نه باباچه فرشی

دلنواز :

من که خدا شکر راحتم

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

حوصله فرش شستن نداریم

دلنواز :

چرا حامله عزیزم

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

چراراحتی

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

کی حامله است

fatemeh.m :

من تو اقدامم

دلنواز :

چرا جمعه که خوبه من که هروز تا نه خوابم ولی جمعه هاتا یازده یه حال دیگه میده

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

مگهدسرصدلمیزاره بخوابی

دلنواز :

عشقم پسرم دیگه

fatemeh.m :

ن جمعه ها همیشه سرم شلوغه همشم ی اتفاقی میفته بعدشم دلگیریش ی طرف دیگه

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

نه عزیزم حامله نیستم

fatemeh.m :

دعا کنین من این ماه حامله شم

دلنواز :

من فرش هامو عوض کردم برای عید

لیدا :

جمعه ها طلاس

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

انشاالله میشی فاطمه جون

fatemeh.m :

من ی ساله تازه خونمو چیدم فرشام تمیزه شامپو میکشم

دلنواز :

ان شاءالله فاطمه جان خدا دهنتو شیرین کنه عزیزم

fatemeh.m :

ممنون عزیزم انشاءالله

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

مبارکت باشه عزیزم

fatemeh.m :

مرسی ازتون

دلنواز :

مرسی فدات عزیزم

fatemeh.m :

دورهمی میبینین؟

دلنواز :

ولی لوله کشی گاز داریم که خیلی سخته

fatemeh.m :

عه مگه گاز ندارین؟

دلنواز :

نه برقا خاموش میباشد شوشو لالا کرده

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

گازنکشیدین

fatemeh.m :

شوهر منم خوابیده

دلنواز :

نه خواهر گاز هنوز نداریم تا عید وصل میکنن ان شاءالله

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

مال من بیداره داره مغزمومیخوره

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

انشاالله.تازه صاحب خونه شدی

دلنواز :

روستا مون هنوز گاز نداره

دلنواز :

روستا مون هنوز گاز نداره

fatemeh.m :

انشالا بسلامتی

دلنواز :

نه چند ساله خونه خودمم

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

خوش بحالت

دلنواز :

من سبزواریم شما کجایین؟؟؟

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

من مرند

دلنواز :

کدوم شهر نمیدونم

دلنواز :

ان شاءالله شما هم به زودی خونه دارشین

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

خونه داریم عزیزم اماده نیس

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

یه اتاقش کمه اونومیسازیم کوفتی هم اونقدرکارداره

fatemeh.m :

دعا کنین مام خونه دار شیم

fatemeh.m :

ی ساله عروسی کردیم

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

انشاالله عزیزم صاحب خونه هم میشی مامان هم میشی به امیدخدا

fatemeh.m :

مرسی عزیزم انشاءالله

 پاسخ دادن