اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

خانماازچندهفتگی تکونای بچه روحس میکنی؟

معصومه و پسرش23w :

من از ۱۶ هفتگی فهمیدم..بستگی به جفت داره و بدن مادر خیلیا تا ۲۴ هم‌نمیفهمن

دیارجوونم :

اهاممنون ازچن هفته شکم بزرگ میشه

دیارجوونم :

چون من الان هفت هفتم احساس میکنم یه کوچولو بزرگ شده

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

من تویه ماهم میفهمیدم.مثل مورچه شکمت رامیره

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

توهفت ماه بزرگ میشه

دیارجوونم :

هفت ماه

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

بعضی هاتوسه ماه بزرگ میشه

دیارجوونم :

منم یه کوچولواحساس میکنم ولی گفتم شایدتوهم باشه

معصومه و پسرش23w :

منم به دکتر گفتم ماه دوم کلی بهم خندید گفت اینا حرکات رودست بچه که دوسانتم نشده هنوز اخه چجوری بتونه ۷ لایه شکمو تکون بده

دیارجوونم :

نه باباتکون که نه یه ذره کوچولو

معصومه و پسرش23w :

من هنوزم بهم‌میگن انگار نه انگار..ولی اکثرا مخصوصا شکم اول تو ۷ ماه که بچه وزن میگیره شکمم بزرگ میشه

عشقمA پسرم دلیل نفس کشیدنم هستن :

من احساس میکردم چجورمیگن انگارشکمموقلقلک میدادن

دیارجوونم :

ولی هفت ماه خیلی زیاده

معصومه و پسرش23w :

نه انا نمیشه یا نبض جفتته حس میکنی یا حرکات رودست..چون الان روده هاتم داره جابه جا میشه که جا واسه رحم باز بشه

دیارجوونم :

اره امکانش هست معصومه جون

دیارجوونم :

معصومه بچت چیه؟

معصومه و پسرش23w :

دیارجوونم :

خداحفظش کنه عزیزم

معصومه و پسرش23w :

ارغوان و دخملیم 97/2/1 :

17 هفته

*فاطی و دخملش دنیز* :

من ۱۷هفتم چیزی حس نمیکنم انقد عجله دارم زودی تکونشو حس کنم

negin jon :

از هفته ی ۱۸ الی ۲۳ .اما طبق طبیعت بدن ممکنه زود یا دیر تر متوجه بشی

حدیث (درسا عشق مامان بابا) :

من از ۲۰ هفته حرکاتو حس کردم و شکمم هفت ماهگی شروع کرد بزرگ شدن

nasrin jooooon maman arsam♡arsham :

برای اونا ی ک حامله گیه اولشونه ۱۸ هفته ب بالا ولی برای اونا ی ک دوره از ۱۶ ب بالا

 پاسخ دادن