اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سارا ۱۱هفته که گفتی عمل ترمیم انجام دادی راضی هستی عملش چطوریه درد داره

 پاسخ دادن