اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

فروش ممبر: ربات کسب درآمد از تبلیغ: ? تبلیغ ببین ، پول بگیر ? روزانه فقط با دیدن تبلیغات داخل ربات، پول بگیرید و کسب درآمد کنید کار از این راحت تر ... وارد ربات شید و پول پارو کنید? http://telegram.me/tlgrm_ads_bot?start=410231312

روژآوا :

فروش ممبر:

ربات کسب درآمد از تبلیغ:

? تبلیغ ببین ، پول بگیر ?

روزانه فقط با دیدن تبلیغات داخل ربات، پول بگیرید و کسب درآمد کنید

کار از این راحت تر ...

وارد ربات شید و پول پارو کنید?

http://telegram.me/tlgrm_ads_bot?start=410231312

علی 🙋‍♂️🙋‍♂️ :

علی 🙋‍♂️🙋‍♂️ :

بگو روزی چقد

علی 🙋‍♂️🙋‍♂️ :

کجا رفتی پ

علی 🙋‍♂️🙋‍♂️ :

اخه از بس پول پارو کرده خسته شد خوابیده

?????‍♂️?‍♂️ م_ا ل__ک ___^^^ :

علی 🙋‍♂️🙋‍♂️ :

صد درصد

 پاسخ دادن