اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه ها من وقتی پریودم میخوام با دستمال خودمو خشک کنم یچی تو قسمت واژنم حس میکنم شماهم همینطورین؟

♧زیبا♧♡مامان یه گل پسر♡زندگیم فدای خنده هات نفسم♡☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ :

ایشالله شاید مامان ی گل دختر ناز بشم :

FaTiMaH :

شما اون مایع لیز رو دارین؟

به من میگن? ?Angry girl? :

این چیزا عادی ان خواهرم سوال کردن نداره دیگه

FaTiMaH :

اخه ترسیدم

FaTiMaH :

شما ناراحتی جواب نده مجبورت نکردم

سحرناز ☺ :

اره عزیزم یجورترشح باید خودتو با اب ولرم تو پری بشوری باکتری رشد نکنه

FaTiMaH :

ممنون گلم

زهرا☺ عشق من به دنیا اومد :

ژل شستشویی بانوان خیلی خوبه

FaTiMaH :

تو پریودی هم میشه استفادش کرد؟

یا امام رضا خودت ضامنش باش19w 6d 👪 وجیهه و توراهیش👪 :

میگن تو دوران پری اصلا نباس حمام بری و خودتوبشوری

یا امام رضا خودت ضامنش باش19w 6d 👪 وجیهه و توراهیش👪 :

باید پاک کنی

یا امام رضا خودت ضامنش باش19w 6d 👪 وجیهه و توراهیش👪 :

بادستمال نرم نه با دستمال کاغذی

FaTiMaH :

وااای نمیشه که نشوری اخه

FaTiMaH :

من ک دستمال کاغذی استفاده میکنم

 پاسخ دادن