اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بیست روز مونــــــــده ای جان فقط بیست روز به زایمــــــان ↘↙↘↙↘↙↘↙↘↙

ایشالله شاید مامان ی گل دختر ناز بشم :

ایشالله ب سلامتی زایمان کنی

مریم و شاهزاده به دنیا اومده❤ 10اسفندامیرعلی مامان به دنیا اومد❤ :

من ده روز

🎶ملودی و دختر نازش🧚🏻‍♀️13 ماهه😍 :

به سلامتی

🎶ملودی و دختر نازش🧚🏻‍♀️13 ماهه😍 :

من ۳ روز

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

فداتــــون

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

مریم سزارینی هستی نه؟

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

اخه من طبیعی ام

مریم و شاهزاده به دنیا اومده❤ 10اسفندامیرعلی مامان به دنیا اومد❤ :

اره سزارین

مریم و شاهزاده به دنیا اومده❤ 10اسفندامیرعلی مامان به دنیا اومد❤ :

گفته 8اسفند.. البته چهارشنبه نوار قلب برم بگیرم ببینم دکترم تشخیصش چیه

مریم و شاهزاده به دنیا اومده❤ 10اسفندامیرعلی مامان به دنیا اومد❤ :

ملودی دعامون کن

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

مریم کی سنو بودی اخرین بار؟

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

مریم کی سنو بودی اخرین بار؟

🎶ملودی و دختر نازش🧚🏻‍♀️13 ماهه😍 :

مریم و شاهزاده به دنیا اومده❤ 10اسفندامیرعلی مامان به دنیا اومد❤ :

16بهمن

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

چند هفتگی ؟؟ وزنش چقدر بود؟؟

مریم و شاهزاده به دنیا اومده❤ 10اسفندامیرعلی مامان به دنیا اومد❤ :

35هفته...2900بود

مریم و شاهزاده به دنیا اومده❤ 10اسفندامیرعلی مامان به دنیا اومد❤ :

تو چی؟

#عاطی و دخمل طلاش#*?* :

مژی پاله

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

من هنوز نرفنم مریم

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

عاطی پاله

#عاطی و دخمل طلاش#*?* :

چطوری؟

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

هی بدک نیستم دراز کشیده اممم

#عاطی و دخمل طلاش#*?* :

منم دراز کشیدم...پهلوم از سرشب درد میکنه

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

تو چخبر پدرشوهرت اینا اومدن ؟

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

نکنه سرما خوردی

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

بیا گپ

مریم و شاهزاده به دنیا اومده❤ 10اسفندامیرعلی مامان به دنیا اومد❤ :

منم دل درد و کمردرد میگیرم یهو..شماهم همینجورین؟

#عاطی و دخمل طلاش#*?* :

ها بابا انتلا...نیم ساعت پیش رفتن تونیا

#عاطی و دخمل طلاش#*?* :

شوشو هست نمیشه بیام

#عاطی و دخمل طلاش#*?* :

من بعضی اوقات یه دفعه میگیره باز خوب میشه...

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

اره مریم منم یک دردی میاد ولی سریع خوب میشه

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

مریم وزن سی یک هفته اش چقدر بود؟

#عاطی و دخمل طلاش#*?* :

مژی ننه پیریش از جاش تکون نخورد پتی خانوم...کمرم شکست از ساعت8تا همین نیم ساعت پیش سرپا بودم

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

خخخخ عاطی دوشاد مهمون داری کرده

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

ظرفا هم نشست

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

شوهرت کمکت نکرد

#عاطی و دخمل طلاش#*?* :

ن کباثت حتی نیومد تویه آشپزخونه یه تعارف بزنه

#عاطی و دخمل طلاش#*?* :

بحث گشادی نیس خدایی ولی حاملم برام سخته زود خسته میشم

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

میدونم سخته سریع ادم بدنش درد میگیره درکت میکنم

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

چ بیشوله مامان شوشوت

مهیارم ۱۰اسفند اومد? :

خداروشکر برای من از وقتی حامله شدم

یکبار بهشون شام سور دادم خونه

دیگه نیومدن که نیومدن

#عاطی و دخمل طلاش#*?* :

شوشو طفلی دیر اومد دید ننش زیر کرسی دراز کشیده من پایه گاز وایسادم محل ننش نمیداد هرچی میگف یا باهاش میحرفید اصلا ج نمیداد دلم خنک شد

#عاطی و دخمل طلاش#*?* :

دیگ نمیرم خونشون...اگ هم برم عمرا دست ب ظرفاش بزنم...بهونمم ب این میکنم ک کمرم درد میکنه جفتمم پایینع

ستاره :

من دوروز مونده خخخ

ستاره :

من اخرین بار مادرشوهرم ک اومد طفلی هم غذا پخت هم ظرفاروشست نمیزاشت کاری کنم من فقط میوه جلوشون اوردن خونشونم برم نمیزاره کاری کنم اما من کمکش میدم

امیرعلی مامان اومد :

من 7 روز

 پاسخ دادن