اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

بچه هایی که عقب انداختن بیان..کلاهرکی دوس داره بیاد

❤فاطمه :

یعنی همه خوابیدن

ستایش :

نه مطمعنا بیدارن

سبحان من قدم به زمین گذاشت :

سلا عرض میکنم

ستایش :

عقب انداختی گلم چندروزه

ستایش :

سلام بروی ماهت

سبحان من قدم به زمین گذاشت :

صابخونه

سبحان من قدم به زمین گذاشت :

ستایش جان توهم میخوای حامله شی

ستایش :

حامله هستم سوگند جان

سبحان من قدم به زمین گذاشت :

به سلامتی

ستایش :

سلامت باشی گلم

❤فاطمه :

اومدم

❤فاطمه :

اره13روزه عقب انداختم این ماه متفورمین خورده بودم

❤فاطمه :

ولی سه چهارروزپیش بی بی چک دادم منفی شد

❤فاطمه :

کسی بوده بی بی چکش منفی شده ولی آزمایشش مثبت

ستایش :

یوقتایی بی بی چک جوابش اشتباه ست تو ازمایش خون بدی بهتره

سبحان من قدم به زمین گذاشت :

اشکال نداره منم بعد۱۰روزمثبت شد

ستایش :

ستایش :

بی بی چک منفی بود آزمایش مثبت دراومد

❤فاطمه :

ترشح دارم ونفخ ودل درد

❤فاطمه :

بعدازچن روزستایش

سبحان من قدم به زمین گذاشت :

قرصات برای چی بوده وکی مصرف کردی دقیقا

ستایش :

بعداز۲روز گلم

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

من18روز عقب انداختم .ولی ازمایش منفی بود

سبحان من قدم به زمین گذاشت :

نه امکان نداره اشتب بشه این بستگی به پروژسترون خون داره که کم باشه یازیاد

❤فاطمه :

این قرص برای تخمک گذاری بوده وپریودی رومنظم میکرده البته مک خودم پریودیم منظم بود...ازروز6پریودی شروع کردم به خوردنش

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

احساس می کنم از وقتی متفومین خوردمااینجوری عقب انداختم با امپول پری شدم

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

الان یک ماه بیشتر دارم قرص می خورم روزی دوتا این هفته ام امپول تخمگ زدم 10اسفند باید پری بشم برام دعا کنید نی دارشم

❤فاطمه :

یعنی امکانش نیست حامله باشم

سبحان من قدم به زمین گذاشت :

فاطمه جان چن تا بودچون منم میخوام پریودم منظم بشه وحامله شم

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

شاید باشی عزیزم حالا یکم صبر کن

❤فاطمه :

من دکترم گفت این قرصوتازمانی که حامله بشی بخورروزی دوتابعدازناهار وشام

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

اخه چرا ما باید پریمو انقدر نامنظم باشه من از دختریم اینجوریم مشگلیم ندارم

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

روزی 4

❤فاطمه :

ن من پریودم منظم بود ولی این اولین ماهی بودکه قرص خوردم وعقب انداختم

سبحان من قدم به زمین گذاشت :

من خیلی نامنظمم آخه خیلی

❤فاطمه :

ن یکی بعدازناهار یکی هم بعدازشام

❤فاطمه :

سوگندشایدپرولاکتینت بالاسه

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

من زوری 2می خوردم ولی خودم الان که نزدیکی می کنم کردم 3تا بیشتر جواب بگیرم

❤فاطمه :

سبحان من قدم به زمین گذاشت :

چن تا قرص بود

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

مال من 5روز عقب می افته .

سبحان من قدم به زمین گذاشت :

نمیدونم شاید

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

ولی شیندم .رازیانه هم تنظیم می کنه هم رحم گرم می کنه من رازیانه می خورم

❤فاطمه :

من خودم قبلاپریودم خیییییلی نامنظم بوددوماهی یه بارمیشدم...ازمایش دادم گفت پرولاکتینت بالاست دکترقرص داداومدپایین وبعدم پریودم منظم شد

❤فاطمه :

من خودم قبلاپریودم خیییییلی نامنظم بوددوماهی یه بارمیشدم...ازمایش دادم گفت پرولاکتینت بالاست دکترقرص داداومدپایین وبعدم پریودم منظم شد

سبحان من قدم به زمین گذاشت :

اره تخم هویج هم خییییییلی موثره بارازیانه قاطی کن دم کن بخور

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

بچه ها کمرمم گرفته نمی تونم صاف بشم خیلی درد دارم

❤فاطمه :

سوگندپرولاکتینت بالاباشه اصلاحامله نمیشس

ستایش :

دنیا جون

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

من اگه این ماه نی نی دارنشم .هم دکترم عوض می کنم همه کل گیاه خوار می شم

ستایش :

هستی گلم

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

واقعا

ستایش :

دنیا جان اگه کمرت خیلی دردمیکنه یه بالش کوچیکت بردار

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

❤فاطمه :

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

فاطمه بعد اینا ازمایش قبل بارداری اینا نمی گیرنن

ستایش :

بزار لای پات یه پهلوی چپ درازبکش.بعداینکه اگه بالش نذاشتی همون به پهلوی چپ درازبکش

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

ستایش اصلا نمی تونم دارز بکشم .

ستایش :

پاهاتو خم کن توشکم مثل حالت جنین

ستایش :

چرا گلم

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

ولی فقط می دونم از اول نقطه هست لاباسن گرفته تا بالا پهلو ها نمی دونی چه درد دارم

ستایش :

سعی کن بتونی درازبکشی گلم

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

بابا دیروز تو باشگاه وزن پهلو زدم بخاطر اون گرفته

ستایش :

یه شالی رو گرم روی بخاری...ببند دور کمرت

ستایش :

خسته نباشی.مگه اولین بارت بود

ستایش :

احتمال زیاد اشتباه زدی گلم

ستایش :

من هرباری که زدم اینجوری نشدم

سبحان من قدم به زمین گذاشت :

عزیزدلم فاطمه برای پایین اوردن پرولاکتینت چی بهت داد

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

نبابا 3ماه می رم همیشه وزن سبک زدم این ماه اضافه کردم وزنه بعد کششوو زیاد کردم بخاطر اونه

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

الان شال بستم دورش صفت

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

اگه پرولا کتینت بالا باشه اعلام داره

ستایش :

شال ببند بهتر میشی. نبات داری گلم

❤فاطمه :

قرص کابرگولین0.5

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

اره دارم بخورمم

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

فاطمه اعلام داره

❤فاطمه :

اره ولی علاعماش برای همه یکسان نیس...پریودی هات نامنظمه ترشح مایع ازسینه

ستایش :

کابرلین برای غلظت خونه. کابرگولین برای چیه

ستایش :

اره گلم برو بنداز داخل اب جوش بعد کمی که سرد شد بخور...البته یکمی لب سوز باشه

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

مال من که نامنظم ولی ترشح از سینه ندارم

❤فاطمه :

هورمون شیردهیتوتنظیم میکنه...

ستایش :

البته تولیوان...خخخ

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

فدات ستایش

❤فاطمه :

برامن هم نامنظم بود وهم ترشح ازسینه داشتم البته بافشاردست خودم

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

من خودم چایی خورممم

ستایش :

جالبه...اسم قرص مثل هم فقط یه کلمه اضافه شده

ستایش :

چه بهتر پس مثل منی برو بنداز توچایی اگه داری بخور

❤فاطمه :

پرولاکتین یعنی هورمون شیردهی..اگه بالاباشه نمیزاره حامله بشی

ستایش :

خدا نکنه گلم...

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

اره می دونم فاطمه من عمه 44سالش از سینه اش مایع سفید می یاد

ستایش :

جالبه...نمیدونستم

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

ایشلا که این ماه همه حامله بشم البته ستایش حامله اس .

❤فاطمه :

اره منم نمیددونستم تااینکه ازمایش دادم وفهمیدم چیه...میتونی ازبقیه بچه هاهم بپرسی اطلاعات جمع کنی

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

اگه حامله نشدم پری عقب افتاد دکترم عوض می کنم

❤فاطمه :

چن وقته زیرنظردکتری

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

ای بابا واقعا چرا انقدرمردم دیر بارور شدن

❤فاطمه :

چطورمگه

ستایش :

اره گلم...ان شاءالله البته برای من دوقلو بودن

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

3ماهی هست .دکترم دکتر عالییه ولی همیشه سرش شلوغه بعد میری پیش .با دکتر که تنها نمی تونی حرف بزنی 3نفر دیگه مریض می یاد

❤فاطمه :

خدابرات نگهشون داره ستایش

❤فاطمه :

واه چن نفری میفرستن داخل

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

خیلی ها رو می ببینم اینجورین .دوست خودم 5سال نشده دختر داییم 7سال خیلی .دیر باروری اومده همه میگن از تغیه اس

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

خیلی ها رو می ببینم اینجورین .دوست خودم 5سال نشده دختر داییم 7سال خیلی .دیر باروری اومده همه میگن از تغیه اس

❤فاطمه :

دنیاچراگفتی مردم دیرباورشدن...بامن بودی عزیزم

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

4تا چون سریع خالی بشه

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

نبابا عزیزم چرا باتو گلم .

ستایش :

ممنونم گلم ولی یکیش جذب شد

❤فاطمه :

اره باباازتغذیه ست همه چی شیمیایی شده وباموادنگهدارنده

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

فرستادم دور اطراف خودم می گم. بخدا منظورم شما نبودی

❤فاطمه :

اخی قسمت نبودگلم...ایشالااین یکی روسالم دنیابیاریش

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

فاطمه خدایی اگه این ماه نشم می رم گیاه خوار میشم تا تمومم سم از بدنم بی یاد بیرون یکی از اشناهمون سرطان داشت با گیاه خواری خوب شده

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

ستایش خداروشکر این یکی هست عزیزم

❤فاطمه :

ن بالااشکال نداره اجی...گفتم اگه بامنی سوء تفاهمی هیت برطرف شه

❤فاطمه :

مثلاچی بخوری

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

گیاه خام .دیگه هیچی نباید با حرات بخوری حتی نون

ستایش :

اره گلم خداروشکر...

ستایش :

هرچی بخواد همون میشه منم راضی ام به رضای اون

❤فاطمه :

واقعاخب اینجوری که خیلی سخته میتونی جلوخودتوبگیری

دنیا♡عمران به سلامتی قسمت...🍻 که هرموقع به مارسید... شد حکمت......🍻 :

اره می تونم .یه 2هفتخ انجام دادم 4گیلو وزن کم کردم ولی شوهرم گفت نمی تونم غذا تنها بخورم البته خشکبارم می تونی یخوری مثلت پسته خام

ستایش :

دنیا جان

ستایش :

مگه اضافه وزن داری؟؟؟

 پاسخ دادن