اتاق های گفتگو

سؤالات خود را با کاربران در میان بگذارید.

تله طب : اپلیکیشن ما رو دانلود کن و همه ی سوالاتتو راحت بپرس! دانلود تله طب!

:

سلام خانوما .ایا جوش شیرین حقیقت داره برای مشخص کردن جنسیت بچه

?RAZIYE? 97/2/24 jigaram oomad :

من زدم کف نکرد بچم دختره

هلینا :

منم زدم کف نکردبچم دختره

شیرین :

باید توی چه هفته ای از بارداری بزنم .دقیقا

 پاسخ دادن